Sunnmørsposten mener:

«Åpne søkerlister skaper tillit»

Beklagelig: Det sterkt beklagelig at så mange som fire av de seks søkerne til stillingen som ny kommunedirektør i Ålesund er unntatt offentlighet.  Foto: Staale Wattø

Leder

Åpne søkerlister til offentlige stillinger skaper tillit til ansettelsesprosessene. Det er et viktig virkemiddel for tilliten til hele det politiske systemet. Derfor er det sterkt beklagelig at så mange som fire av de seks søkerne til stillingen som ny kommunedirektør i Ålesund er unntatt offentlighet.Vi har ingen problemer med å se at kravet om at navn skal offentliggjøres kan føre til at dyktige folk vegrer seg for å søke kommunale eller statlige lederstillinger. Det kan dreie seg om personer som sitter i lederstillinger andre steder, og som ikke ønsker at det skal bli kjent at de vurdere jobbskifte, eller andre forhold som gjør at det ikke føles riktig at det blir kjent at en har søkt stillingen. Det er ikke vanskelig å finne innvendinger mot offentlighet.

Problemet er alternativet: At ansettelse av viktige stillinger skjer bak lukkede dører uten offentlig innsyn.Så kan en vise til at det er nettopp slik det foregår i private selskaper. At det kun er styret i et privat selskap som har innsyn i søkerlista når en ny toppsjef skal ansettes.

Men her er det en vesentlig forskjell mellom offentlig og privat virksomhet. En leder i offentlig sektor får tildelt betydelig makt og disponerer over betydelige økonomiske ressurser på vegne av fellesskapet. En leder i en privat bedrift må stå til ansvar overfor aksjonærer eller eier.

Det gjør at en må stille helt andre krav til åpenhet rundt ansettelse av leder i offentlig sektor kontra privat sektor.Det er også årsaken til en har åpne styremøter i helseforetakene. Det er ikke tvil om at det skaper betydelige utfordringer. Det er slett ikke sikkert at den typen åpenhet er den beste måten å styre store organisasjoner som sjukehusene på. Åpenheten kan både være ineffektiv og gi dårligere beslutninger. Men hva hadde det gjort med tilliten til helsepolitikken, hvis styringen av sjukehusene gikk bak lukkede dører? Vi tror det fort hadde skapt en tillitskrise.

Derfor mener vi at offentlige søkerlister, offentlige skattelister og generell åpenhet rundt politiske prosessen er helt avgjørende for at vi skal kunne fortsette et tillitsbasert samfunn med respekt for de beslutningene politiske fora tar på vegne av oss alle.Men det fordrer at de folkevalgte står opp og forsvarer dette systemet, selv om det ikke alltid er behagelig.

Den testen har ikke Ålesund kommune så langt bestått i ansettelsesprosessen for ny kommunedirektør.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder