Sunnmørsposten mener:

«Heller rett enn raskt»

Ny vurdering: Norges egen vaksineproduksjon ble avviklet i 2011. Erfaringene fra koronapandemien gjør at det er fornuftig å ta en ny vurdering på dette.   Foto: AP / NTB

Leder

Myndighetene må gjøre det som er mulig for å styrke forsyningen av legemidler ved en helsekrise. Dette må sjølsagt inkludere en rask og sikker tilgang til vaksiner.

Norsk vaksineproduksjon kan være en del av løsningen.

I så fall må vi sørge for å få dette på plass så raskt som det er praktisk mulig. Men må også være lov å bruke den tiden det tar å finne fram til den beste måten å gjøre det på.


Studie om norsk vaksineproduksjon først klar neste sommer

Først etter å ha gjennomført to studier kan det bli klart om Norge setter i gang med egen produksjon av vaksiner. Den siste er ferdig sommeren 2022.


Etter at Stortinget etter forslag fra Frp enstemmig i mai ba regjeringen om å utrede norsk vaksineproduksjon, har næringsministeren lagt en plan for vegen videre. Regjeringen har bestemt at den går via to studier, og en konklusjon kan først være klar til neste sommer.

Dette får både bransjeforeningen Legemiddelindustrien og Frp til å rase.

Begge beskylder regjeringen for å trenere saken. «Sendrektighet og trenering så det synger etter», sier stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) til Dagens Næringsliv.


Stortinget ber regjeringen sørge for nasjonal beredskap av legemidler

En enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget vil ha beredskapsavtaler om produksjon av kritiske legemidler og vaksiner i Norge.


Norges produksjon av vaksiner ble avviklet i 2011. Den daværende rød-grønne regjeringen begrunnet dette med at moderne vaksineproduksjon bare var lønnsomt i stor skala for et internasjonalt marked.

Samtidig konkluderte den med at vaksineberedskapen var godt ivaretatt.

Fra et rent kommersielt synspunkt holder nok det første fortsatt. Konklusjonen om at vaksineberedskapen er ivaretatt, er det derimot grunn til å stille spørsmål ved.


Norge får oppdaterte koronavaksiner

Norge vil få vaksiner som er oppdatert for å fungere mot deltavarianten til høsten. Det opplyser Norges vaksineforhandler Richard Bergstrøm til TV 2.


Pandemien har med stor tydelighet fortalt oss hvor skjøre de globale forsyningslinjene kan bli i en krise. Når medisiner, smittevernutstyr og vaksiner blir et knapphetsgode, gjør dette oss svært sårbare.

Når det er kamp om et knapphetsgode i en krise, har de mektigste landene en hang til å sette seg sjøl først. Det har også denne helsekrisa vist. Norge er ikke et mektig land.

En ny helsekrise kommer til å ramme oss. Spørsmålet er bare «når» og «hvordan». Da må vi være bedre forberedt.

Derfor er det også klokt å vurdere å gjenopprette egen vaksineproduksjon, slik Stortinget vedtok i vår.


2.843.717 nordmenn har fått første dose med koronavaksine

2.843.717 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk tirsdag. 1.568.800 personer har fått andre dose.


Her må vi imidlertid være minst like opptatt av å gjøre det rett som å gjøre det raskt. Gjør vi det rett kan vi både gjøre egen beredskap bedre og skape nye muligheter for norsk legemiddelindustri og forskning.

Gjør vi det galt, kan det bli et slag i lufta som svekker oss.

Derfor er det klokt å bruke tid på utredning. Det har regjeringen satt i gang nå, og det er også det vedtaket i Stortinget ber den om å gjøre. Å bruke ett år på dette framstår ikke som noe forsøk på trenering.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder