Sunnmørsposten mener:

«Klamrer seg til syltynt halmstrå»

Uklart: Venstre-leder Guri Melby hevder at politiske motstandere kan ha stemt ned regjeringens rusreform fordi de trodde at rådene fra Norsk Narkotikapolitiforening var fra Politiet.   Foto: Fredrik Hagen

Leder

Norsk Narkotikapolitiforening har vært i hardt vær etter avsløringer om en tvilsom blanding av roller. Skillet mellom den frivillige foreningen og politietaten har framstått som utydelig.

Politifolk har rett til å være politisk aktive, også i ruspolitikken.

Det må likevel ikke herske tvil om at de gjør dette som privatpersoner. Politiet som etat kan ikke opptre som en aktør på den politiske arenaen.


Politiets tilknytning til Narkotikapolitiforeningen skal granskes eksternt

Politidirektøren varsler full gjennomgang av politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening etter kritikk. Granskingen skal gjøres eksternt.


Politidirektørens beslutning forrige uke om en uavhengig gransking av forholdet mellom Politiet og foreningen er derfor både klok og nødvendig.

De tette økonomiske båndene mellom foreningen og etaten er diskutable. Det kan være egnet til å svekke tilliten til politiets uavhengighet. Også navnet på foreningen kan ha bidratt til å skape rolleforvirring.

Når det på denne måten er skapt uklarhet og tvil om politiansattes uavhengighet og nøytralitet, må det ryddes opp.

Denne ryddejobben må skje i full åpenhet.


Utbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening granskes

Politidirektoratet har startet gransking av sine egne utbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).


Politiansatte må likevel ha rett til å engasjere seg politisk, også på det ruspolitiske området. De må kunne delta forebyggende arbeid på fritiden.

Å prøve å avgrense dette er en innskrenking av politiansattes rettigheter.

Politiansatte bør ikke nektes å ha private meninger om politiske temaer på eget fagområde. De bør heller ikke hindres i å drive egne ideelle eller frivillige organisasjoner, slik som narkotikapolitiforeningen.


– Jeg frykter avkriminaliseringen vil gjøre det vanskelig å hjelpe ungdommen vår

Den omdiskuterte rusreformen er på trappene. Lokalt er politikerne uenige om hva som er rett vei å gå i kampen mot at flere blir rusavhengige.


Når enkelte stiller spørsmål ved denne rettigheten i forbindelse med akkurat denne saken, er imidlertid ikke det tilfeldig. Her oser det av forsøk på omkamp om rusreformen.

En slik omkamp er selvsagt helt lovlig og legitim.

Statsråd og Venstre-leder Guri Melby tar imidlertid dette et drøyt steg videre når hun vil bruke saken for å få ny avstemning om rusreformen i Stortinget i høst. Hun frykter ifølge VG at den påståtte rolleblandingen kan være årsak til regjeringens nederlag.


Stortinget stemte ned rusreformen

Som ventet gikk regjeringen på en smell da Stortinget stemte over den omstridte rusreformen torsdag. Et flertall bestående av Ap, Sp og Frp sa nei.


Her tillegger hun Norsk Narkotikapolitiforening altfor stor makt. Hun avslører også en, for en statsråd å være. urovekkende lav tillit til landets øverste folkevalgte.

Det er greit å mene at de som stemte mot regjeringens forslag om avkriminalisering, gjorde feil.

Å hevde at de ikke gjorde det fordi de ikke så forskjell på Politiet og Norsk Narkotikapolitiforening er imidlertid drøyt. Har hun ikke mer enn dette halmstrået å klamre seg til, har hun dårlige utsikter til politisk gjennomslag.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder