Sunnmørsposten meiner:

«Svak i trua på eiga regjering»

Har snudd: KrF-nestliar og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) opnar for samarbeid til venstre, eit samarbeid ho sjølv sa nei til i 2018.  Foto: Gorm Kallestad/ NTB

Leder

Nestleiar Olaug Bollestad i Kristeleg Folkeparti opnar for å samarbeide med ei raud-grøn regjering etter valet. Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har før varsla at han vil lage oljepolitikk med Høgre.

I beste fall syner dette at sentrum framleis er sentrum i norsk politikk.

Ingen av desse utspela vitnar likevel om utprega høg lojalitet til regjerings-alternativa dei to stiller til val for.


Rødt med beste oppslutning noen gang på ny måling

Rødt går fram 0,4 prosentpoeng til 6 prosent på julimålingen til Norfakta for Nationen og Klassekampen, det beste noen gang på denne målingen.


I eit intervju med NRK strekkjer Bollestad ut handa til ei regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet dersom valet endar med regjeringsskifte, slik meiningsmålingane no tyder på.

Det er meir enn ein grunn til å reagere på eit slikt utspel.

Ved eit stortingsval er spørsmålet om regjeringsalternativ avgjerande for mange veljarar. Ikkje utan grunn. Det er skilnad på kva gjennomslag eit lite parti kan få avhengig av kva parti dei samarbeider med. Bollestad prøver her kanskje å heilgardere, men resultatet er at ho sår tvil om kva politikk som blir resultatet av ei stemme til KrF.


Erna Solberg på Møre-turne

Forventer Sylvi stiller seg bak en borgerlig regjering

Erna Solberg forventer at Sylvi Listhaug vil ha en borgerlig regjering. – Jeg mener det er alle partier på borgerlig side sitt ansvar å være tydelige på at de foretrekker en borgerlig regjering framfor en regjering utgått av Ap eller venstresiden, sier Solberg.


Endå meir spesielt blir Bollestad sitt utspel sett i lys av den nære historia. Det var nettopp samarbeid med Senterpartiet og Ap det ekstraordinære landsmøtet i KrF sa nei til med knappast mogeleg fleirtal før jul i 2018.

Som nestleiar i partiet hadde då Bollestad reist land og strand rundt og advart partiet mot dette alternativet.

Etter retningsvalet gjekk partiet i regjering med Frp, Venstre og Høgre, i strid med samarbeidsvedtaket partiet gjekk til val på i 2017. Partileiar Knut Arild Hareide gjekk av, og Bollestad i regjering.


Vedum nekter å svare på om SV-samarbeid er utelukket

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke avklare om et regjeringssamarbeid med SV er utelukket etter valget.


Bollestad meiner Sp er eit parti som står KrF nær, slik også Hareide argumenterte med før nederlaget. Framfor valet i haust har dette fått ein ny dimensjon.

For også Sp-leiaren prøver å ri to hestar. Han vil danne regjering saman med Arbeidarpartiet med støtte frå SV, men vil samarbeide til høgre og med Høgre i olje- og gasspolitikken, innvandringspolitikken og forsvarspolitikken.

Vedum sitt problem er at han er åleine på raud-grøn side om denne tanken. Ein slik posisjon for Sp blir derfor utopisk.


Solberg ber de borgerlige partiene skjerpe kampen

Et Frp på under 10 prosent knuser Høyre-leder Erna Solbergs drøm om et borgerlig flertall. Nå ber hun alle partiene på høyresiden gi jernet.


Bollestad sitt utspel kan kanskje tolkast som ei støtte til Vedum sitt forsøk på å stengje SV ute frå regjeringsvarmen. Hadde KrF valgt opposisjon eller motsett retningsval i 2018, ville ei slik handsrekning kanskje hatt verdi.

I dag er dette ei hand som strekkjer seg ut etter hjelp for å unngå å synke.

Utan at veljarane får klar melding om kva politikk KrF vil støtte, kan dette like gjerne er vere ei hand som vinkar farvel.