Sunnmørsposten mener:

«Det var ikke i rosetogene vi trådte feil»

Samlende: Fakkel- og rosetoget i Ålesund på vei ned Storgata mot Kiperviktorget var en av de mange sterke markeringene av samhold og fellesskap i dagene etter 22. juli-terroren.  Foto: Arkivfoto

Leder

Trusselen fra høyreekstreme er ikke redusert siden vi markerte samholdet og motstanden mot terroren med rosetog. Radikalisering og rekruttering til voldsdyrkende ekstreme miljøer i Europa skjer fortløpende også i dag.

Høyreekstreme står etter ekstreme islamister også i dag for den største terrortrusselen i Norge.

Selv om det er mest sannsynlig at det er enslige soloterrorister som vil komme til å stå bak et eventuelt nytt terroranslag mot norske mål, står de dessverre ikke alene. De kommer ikke fra ingenting.


PST varsler om trusler fra høyreekstreme digitale nettverk

Høyreekstreme digitale nettverk vil prege trusselbildet fremover, og nye angrep vil sannsynligvis utføres av aktører fra disse nettverkene, ifølge PST.


I dag er det ti år siden den verste voldshandling etter krigen på norsk jord. 77 mennesker ble brutalt drept av en terrorist som delte tankegods med ytterliggående høyreradikale.

Terroraksjonen var han alene om, men ikke ekstremismen.

Terroristen kom ikke fra ingenting. Han var påvirket av andre terrorister og av høyreekstremt tankegods. Senere har også han påvirket andre, som terroristen som drepte 50 i angrepene mot muslimer i bønn i Christchurch 2019.


Minnesmerket til Benjamin Hermansen utsatt for hærverk

Minnesmerket til Benjamin Hermansen har blitt tagget ned med teksten «Breivik fikk rett» to dager før tiårsmarkeringen av 22. juli.


Politiets sikkerhetstjeneste (PST) offentliggjorde denne uka en rapport om utviklingstrekk ved høyreekstremismen. Bildet den tegner sammenfaller i stor grad med trusselvurderingen fra tidligere i år og tilsvarende trusselvurderinger fra danske PET og svenske Säpo.

De slår fast at en soloterrorist eller en liten gruppe i periferien av et høyreekstremt miljø utgjør den største terrorfaren, nest etter islamistiske ekstremister.

Slike aksjoner trenger ikke store forberedelser og organisering, og kan være vanskelig å forutse og forhindre.


Jonas Gahr Støre på Utøya: – Et nederlag at Utøya-overlevende utsettes for hat og trusler

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kaller trusler mot dem som overlevde Utøya for ti år siden, en nedrig illustrasjon under minnemarkeringen på øya onsdag.


Ekstremismen oppstår ikke i et vakuum. De høyreekstreme miljøene henter næring og rekrutterer tilhengere i en polarisert samfunnsdebatt. Der finner de støtte for fiendebilder og trusselbilder.

I ideologisk lukka og ofte transnasjonale ekkokammer akselererer radikaliseringen.

Dehumanisering av annerledes tenkende og troende og dyrking av høyreekstremt tankegods gir grobunn til terrorisme. Ikke alle i slike nettverk vil sjøl noen gang ty til vold. Men når en trer ut av rekka og gjør det, kan vi ikke si at de kom ut av ingenting.


Kommentar:

«Til dei som ikkje sjølv har eit eige minne»

22. juli-terroren har brent seg inn i minnet og historia. Men for stadig fleire er den berre historie - utan eit minne.


Vi trådte ikke feil da vi gikk i rosetog. Vi trådte ikke feil da vi valgte å møte hat med kjærlighet. Det var samlende.

Men dersom vi aksepterer hatprat eller en offentlig debatt der vi fiendestempler mennesker med en annen tro eller politisk overbevisning, marsjerer vi i feil retning. Da har vi svart med naivitet.

En slik debatt gir ekstremistiske miljøer næring.

Fra slike miljøer kan den neste soloterroristen tre fram.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder