Sunnmørsposten meiner:

«Rir to hestar mot Europa»

Nekta å tone flagg: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) nekta i statsministerduellen med Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Erna Solberg (H) å svare ja eller nei på om han vil melde Norge ut av EØS-avtalen.  Foto: Berit Roald/ NTB

Leder

To gongar tidlegare har Senterpartiet gått inn i ei raud-grøn regjering med ein lovnad til veljarane om å seie opp EØS-avtalen. Begge gongane utan å ha gjort alvor av det.

I år kan partiet gå i regjering, sterkare enn nokon gong.

Trass dette vil ikkje Senterpartiet gi veljarane ein slik lovnad no. Spørsmålet veljarane må stille seg er om det betyr at partiet er i ferd med å snu, eller om det berre har taktiske årsaker.


Rødgrønn splittelse: Disse sakene kan det bli bråk om

Det er ikke bare statsministerspørsmålet som splitter Ap, Sp og SV. Her er noen av sakene partiene må bli enige om hvis de vinner valget til høsten.


Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum møtte Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) til statsministerduell i VGTV denne veka. Her nekta han å svare ja eller nei på om Norge bør melde seg ut av EØS.

Slik var det ikkje ved valet i 2005 eller i 2009.

Begge gongar gjekk partiet til val for å seie opp EØS-avtalen i samsvar med artikkel 127 i avtalen. Begge gongar vart EØS-avtalen freda i regjeringsforhandlingane på Soria Moria.


Vedum nekter å svare på om SV-samarbeid er utelukket

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke avklare om et regjeringssamarbeid med SV er utelukket etter valget.


I dag står vi i ein lik situasjon. Sjølv om både Sp og SV har andre favorittar, er ei regjering av Ap, SV og Sp likevel det absolutt mest sannsynlege, slik som i 2005 0g 2009.

Styrkeforholdet vil likevel vere eit heilt anna.

I 2005 hadde Jens Stoltenberg 61 partifellar bak seg på Stortinget, medan Senterpartiet og SV berre kunne skilte med 25 til saman. I dag ligg det etter målingane an til at Ap hamnar i mindretal mot to regjeringspartnarar som begge har programfesta eit nei til EØS.


Måling: Sju av ti tror Støre blir Norges neste statsminister

På en ny måling sier 69,2 prosent av de spurte at de tror Jonas Gahr Støre blir statsminister etter høstens valg. Samtidig tror færre på Trygve Slagsvold Vedum.


I ein slik situasjon er det påfallande at Sp nektar å svare på om partiet vil arbeide for seie opp EØS-avtalen. Om det er Ap sitt ultimatum om at eit EØS-ja må ligge til grunn for eit regjeringssamarbeid, burde partiet også kunne vere ærlege på det.

Veljarar forstår slikt, at ein ikkje alltid kan få alt ein ynskjer seg i eit samarbeid.

I partiprogrammet er formuleringa «seie opp EØS-avtalen» no tatt ut. Realiteten står likevel fast. Partiet vil erstatte avtalen med handels- og samarbeidsavtalar, og dei vil ha EØS-avtalen ut til folkeavrøysting.


Ny måling: Fortsatt langt unna Sps drømmeregjering

Senterpartiet holder stand som landets tredje største parti i en ny måling, men det er langt fra flertall for partiets drømmeregjering med Arbeiderpartiet.


I praksis er dette det same. Ein kan ikkje reforhandle avtalen utan først å seie den opp. Å ta den ut på folkeavrøysting kan sjølvsagt få to utfall, ja eller nei. Blir det eit nei til EØS frå folket, må likevel også avtalen seiast opp, slik Brexit-avrøystinga hadde som resultat.

Dette burde Senterpartiet vere tydeleg på.

Å seie «tja» til EØS, slik Vedum gjorde i VGTV, er å ri to hestar. Ein for å roe dei som er avhengige av EØS-avtalen. Ein for å la EØS-motstandarar leve i trua på at Sp tar affære.

Det er eit forsøk på å føre begge bak lyset.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder