Sunnmørsposten mener:

«Med stigende smitte trengs tydelig tale»

Testing: En rekke kommuner rigger seg nå for massetesting og vaksinering av yngre aldersgrupper for å møte en bratt stigende smittekurve.  Foto: Ørn E. Borgen/ NTB

Leder

Stadig flere nordmenn er nå fullvaksinerte. Likevel skyter koronasmitten i været. På få dager har smittenivået i Norge gått fra å være nest lavest til høyest i Norden.

De andre nordiske landene har stabile eller fallende tall.

FHI innrømmer at høstens smittestrategi har ikke fungert godt nok. Vi må nok en gang skjerpe oss, men likevel betyr ikke dette at det er nødvendig å trykke på den store røde knappen.


FHI: Nær tredobling i smitten blant tenåringer i forrige uke

Smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke. Gjennom uka ble det høyeste antallet smittetilfeller gjennom hele pandemien registrert.


Kappløpet mellom vaksinen og viruset er ennå ikke fullt og helt avgjort i vaksinens fordel. Første vaksinedose beskytter dårligere enn først antatt, deltavarianten av viruset smitter raskere og nå er den helt dominerende.

Folk har også mer sosial kontakt enn tidligere.

Det siste henger delvis sammen med det første. Når en større del av befolkningen føler seg beskyttet av vaksinen, enten de har fått en eller to doser, så oppfører folk flest seg mer normalt. Og det er ikke bare virus som smitter. Det gjør også atferd.


Flest koronainnlagte mellom 30–44 år de siste fire ukene

Blant de 173 koronapasientene som er lagt inn på norske sykehus de siste fire ukene, er 27,2 prosent i aldersgruppen 30–44 år.


Både nasjonalt og i enkelte kommuner er det satt nye smitterekorder den siste tiden. De norske storbyene Oslo, Trondheim og Bergen har alle nylig passert nye smittetopper. Ålesund satte ny smitterekord for litt over en uke siden, og innførte da nye tiltak.

Mange steder er situasjonen krevende, ikke minst i skolene.

Derfor rigges det nå i en rekke kommuner for massetesting og vaksinering av 16- og 17-åringer. Samtidig blir holdt et høyt tempo for å fullføre vaksineringen av innbyggere som så langt har fått bare en dose.Skolenes landsforbund er blant dem som nå ber om at det blir innført gult nivå på alle skoler og barnehager over hele landet. Utdanningsforbundet har på sin side bedt Oslo kommune om å la være.

Dette spriket er et utslag av flere ting.

Konsekvensene av en kraftig økning i smitten er store der det rammer. Ved enkelte skoler er store deler av elevmassen i karantene. Det taler for skjerpa tiltak. Samtidig må det være samsvar mellom tiltak og nødvendigheten av dem.


Høie og Nakstad: Nasjonale innstramminger vil ikke stanse smitten

Helseminister Bent Høie (H) sier seg enig med FHI i at høstens smittestrategi ikke har fungert godt nok, men mener nasjonale innstramminger ikke er nødvendig.


Det taler imot å innføre gult nivå i skolene som et nasjonalt tiltak nå. Det påfører elever og lærere i områder med lite smitte en urimelig belastning.

Helsemyndighetene må likevel ta uroen på alvor.

Da handler det mest av alt å kommunisere gjeldende strategi godt. Igjen viser det seg at det er lettere å stenge ned enn å åpne opp. Derfor trengs det tydelig tale på hvordan både folk flest, skoler og lokale myndigheter skal forholde seg til økte smittetall.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder