Sunnmørsposten mener:

«Gode takter fra Sigrid»

Eksempel: Sigrid Solbakk Raabe betalte frivillig tilbake koronastøtten siden selskapet hennes likevel gikk med overskudd i fjor. Ikke alle har fulgt hennes eksempel.  Foto: Torgeir Rørvik/ Momentium (arkiv)

Leder

Sigrid Solbakk Raabes selskap Sala Music sleit som mange i hennes bransje med inntektene under pandemiåret 2020. Derfor søkte det og fikk støtte på over tre millioner kroner fra kompensasjonsordningen.

Så viste det seg at året ikke ble så svart som det først så ut til.

Selskapet klarte likevel å gå med overskudd i 2020. Da ble det tatt en beslutning om betale tilbake den statlige krisestøtten. Det var slett ikke alle som hadde like sterk moralsk ryggrad som dette.Flere tusen selskaper fikk et høyere årsresultat for 2020 enn det de fikk i støtte over kompensasjonsordningen. De kunne altså latt være å ta imot støtte og likevel gå med overskudd.

Støtten ble utbetalt som følge av et kraftig fall i omsetningen.

For noen selskaper var dette fallet ekstra stort en kort periode i fjor vår, mens de ristet av seg det første koronasjokket nokså fort. En rekke bedrifter bestemte seg allerede da på selvstendig initiativ for å betale tilbake støtte. Andre lot være å søke.


Skatteetaten: 597 millioner kroner i koronakompensasjon tilbakebetalt

Skatteetaten har fått tilbakebetalt 597 millioner av kronene som er tildelt i koronakompensasjon. I alt har de krevd tilbake 662 millioner kroner.


Poenget med ordningen var å hjelpe kriserammede selskaper til å overleve koronakrisa. Mange har vært helt avhengig av slik hjelp.

Andre kunne klare seg uten. For disse var det likevel både mulig og lovlig å bruke støtta til å plusse på et overskudd.

Noen av dem har også betalt ut solide utbytter til sine eiere. At finansminister Jan Tore Sanner (H) sa at han syntes det var «veldig flott om man betaler tilbake», talte ikke til dugnadsånden blant mer enn 5.000 støttemottakere ifølge E24.


Sunnmørsposten mener:

«Urimelig bruk av koronastøtte»


Nå er det selvsagt ikke slik at alle disse selskapene har hatt et normalår. Mange gikk ut av 2020 med markert lavere omsetning. Noen av dem har også kuttet kraftig i kostnader for å gå i overskudd, og de fleste leverer sikkert også svakere overskudd enn i et normalår.

Men det skulle også bare mangle.

Bedrifter som blir rammet av kriser har en selvsagt plikt til å ta krisegrep selv. Statens jobb her er å dempe sjokket i økonomien, sørge for overlevelse, slik at vi kommer oss helskinna ut av krisa.


Louis Vuitton Norge fikk nær 900.000 kroner i koronastøtte – eierne vil ta ut 40 millioner i utbytte

Louis Vuitton Norge fikk 893.091 kroner i koronastøtte for 2020. Året ble bedre enn fryktet, og selskapet vil sende 40 millioner kroner til de franske eierne.


Unormalt lave konkurstall og arbeidsledighetstall som er tilbake til nivået før pandemien viser at denne jobben er gjort. Dette viser at koronastøtta har virka, og vel så det.

Slik bruk av fellesskapets penger er imidlertid avhengig av tillit.

Slik tillit bygges av selskaper som Sigrids Sala Music og andre som forstår betydningen av å delta i en dugnad. De som ikke har forstått det, svekker fellesskapets lyst til å stille opp like raust en annen gang.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder