Sunnmørsposten mener

Ambisjonene i kø i Hurdalsplattformen

HURDAL: Leder i Ap Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell.  Foto: Torstein Bøe

Leder

Hurdalsplattformen legger listen høyt. Den felles regjeringserklæringen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet markerer en ny kurs i retning mer stat, mer nasjonal kontroll og en vridning av politikken fra by mot land.

Hva dette vil koste vet ingen. Om et flertall i Stortinget blir med på denne kursendringen har vi heller ikke svar på nå.


Ap og Sp lover fortsatt oljeleting

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler i den nye regjeringserklæringen at oljeletingen skal fortsette, men med noen innstramminger.


Vi skal være forsiktige med å utrope tapere og vinnere, men det er ganske tydelig at Senterpartiet har måtte legge flere av sine mest høylytte løfter fra valgkampen i skuffen. CO₂-avgiften skal opp til 2000 kroner tonnet, EØS-avtalen ligger fast, Andøya flystasjon forblir nedlagt og Ullevål sjukehus i Oslo skal legges ned. Alle saker Trygve Slagsvold Vedum løftet høyt i valgkampen, men der han ikke klarer innfri i Hurdalserklæringen.


Ap og Sp vil innføre daglige skolemåltid

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at de vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.


Så skal fødetilbudet i Kristiansund opprettholdes, høyskolen på Nesna i Nordland gjenetableres og 20 nye politistasjoner etableres. Men det er vanskelig å se det annerledes enn at Senterpartiet har fått bryne seg på en tøff motstander når de møtte Ap til regjeringsforhandlinger.

Når det gjelder olje, gass og maritim industri, er det nok mange tilknyttet disse næringene i vårt område som er fornøyde. Olje- og gassindustrien får forutsigbare rammebetingelser. Fortsatt utvikling av områder der det i dag er oljevirksomhet, i kombinasjon med at det også kan åpnes opp i nye områder, vil vi tro industrien er fornøyd med.


Hurdalsplattformen: EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast, heter det i regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.


Den maritime industrien får et eget kapittel i regjeringserklæringen. Der blir en rekke av kravene som er kommet både fra industrien selv og fra Maritim Forum innfridd. Det være seg styrking, ikke kutt som Solberg-regjeringen la fram i sitt budsjett, av nettolønnsordningen for sjøfolk. Å bruke anbudsordningen mer aktivt for å sikre oppdrag ved norske verft og stille krav om lavere utslipp fra offshorefartøy og fartøy innen havbruk, er tiltak som vil kunne øke oppdragene og aktiviteten ved verftene og utstyrsleverandørene.

Så vil en ny kurs i sjukehuspolitikken bli fulgt med argusøyne. Det slås nå fast i regjeringserklæringen at fødetilbudet i Kristiansund skal opprettholdes også etter at det nye fellessjukehuset er bygget. Dermed må en også opprettholde en akuttberedskap ved sjukehuset.


Momskompensasjon og nye anlegg: Dette vil Ap og Sp gjøre med idretten

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gi idretten, frivilligheten og kulturen full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning.


Da forsvinner en god del av de innsparingene i driften en skulle oppnå når det nye fellessjukehuset er i drift. Blir ikke disse ekstrakostnadene kompensert krone for krone til Helse Møre og Romsdal, vil det ramme drifta ved de andre sjukehusa i fylket. Her forventer vi at representantene på Mørebenken følger med nøye.

I dag kommer de som skal omgjøre Hurdalsplattformen til praktiske politikken ut på slottsplassen. De har en stor jobb foran seg når dette skal innfris i løpet av de neste fire årene.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder