Sunnmørsposten mener

Tess-ledelsen snudde på overtid

Tess: Tess eier og direktør, Erik Jølberg, utfordret den norske modellen for et ryddig arbeidsliv da han ville frata ansatte goder dersom de inngikk tariffavtale.  Foto: Tess

Leder

Ledelsen i Tess-konsernet ville frata ansatte goder dersom de inngikk tariffavtale. Det er nesten ikke til å tro at den typen holdninger fortsatt eksisterer i toppen av norsk næringsliv. At ledelsen til slutt snudde, skulle bare mangle.

Tillitsvalgt ved Tess sin avdeling i Ålesund var blant dem som reagerte kraftig på truslene fra ledelsen.


E24: Tess-ledelsen fratar ansatte goder dersom de inngår tariffavtaler

– Vi er ikke ute etter å få i pose og sekk. Vi har bare ønsket åpenhet og samarbeidsvilje, sier tillitsvalgt Aleksander Jenssen ved Tess' avdeling i Ålesund til Sunnmørsposten.


Stadig flere ser nytten av et ryddig og organisert arbeidsliv. Erfaringen er at det gir mindre konflikter, færre streiker og større forutsigbarhet både for ansatte, ledelse og eiere.

Det som ofte omtales som den norske modellen er trepart-samarbeidet mellom fagbevegelsen, næringslivet og staten. En samarbeidsmodell som gjennom skiftende regjeringer har vist seg svært nyttig for alle parter. Denne modellen bygger på en høy organisasjonsgrad blant de ansatte.

Denne formen for samarbeid er også en viktig grunn til at store deler av norsk næringsliv har stor evne til å omstille seg når det viser seg å være nødvendig.


Tess-sjefen lover goder til fagorganiserte etter kritikk

Fagorganiserte i Tess får likevel bonuser og goder som helseforsikring og ulykkesforsikring. Leder Erik Jølberg har snudd i saken etter kraftig kritikk.


Det er bare å se til den omstillingen den eksportretta industrien i vårt område har vært gjennom de siste årene. En omstilling som har skjedd uten store streiker og et høyt konfliktnivå mellom eier og ansatte. Mye av forklaringen på at det har gått så bra som det har gjort, ligger i at staten er med å tilby et økonomisk sikkerhetsnett for dem som går, og at det er framforhandlet klare kjøreregler for hvordan slik prosesser skal gjennomføres mellom ledelsen og fagforeningene.

I nedgangstider, som ikke minst den konjunkturutsatte industrien i vårt område vet mye om, har fagbevegelsen gang på gang vist sin ansvarlighet. Vi har sett det innen møbel og maritim industri at ledelsen og fagbevegelsen har klart å spille på lag for å sikre nødvendig lønnsomhet for bedriftene, samtidig som en ivaretar arbeidstakernes rettigheter.

Det var disse verdiene Tess-eier og direktør, Erik Jølberg, utfordret da interne dokumenter viste at medarbeidere som inngikk tariffavtale skulle fratas alle bonuser samt helseforsikring, ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse, støtte til tannlege og arbeidsklær.

«De har selv valgt tariffavtalen og det den medfører», var den litt bråkjekke første uttalelsen fra Jølberg. Etter kraftige reaksjoner valgte han en annen form.

«Lik lønn for likt arbeid er et godt og gammelt slagord» var formuleringen Tess-sjefen valgte da retretten var et faktum.

Vi vet ikke hva dette har kostet i tapt omdømme for det som er blitt sett på som et velrenommert og solid selskap. Men vi håper ledelsen i Tess har lært en lekse og skjønt at å sette egne ansatte opp mot hverandre på denne måten, verken tjener selskapet eller samfunnet rundt dem.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder