Sunnmørsposten mener

De svakeste gruppene må skjermes

Kutt: Ålesund kommunestyre står overfor en stor jobb om de skal unngå at kommunen blir underlagt statlig kontroll og styring. Det fordrer at en har politikere som klarer stå i den stormen som nå helt sikkert kommer.  Foto: Sofie Svanes Flem

Leder

Ålesund kommunestyre står overfor en stor jobb om de skal unngå at kommunen blir underlagt statlig kontroll og styring. Budsjettforslaget som kommunedirektøren la fram torsdag viste et behov for å kutte i drifta med 220 millioner kroner. Å klare det, blir alt annet enn enkelt.


Sørsida i Ålesund:

Utviklingsselskap kan få overta eiendom på sørsida

Satte fyr på Sørsida-debatt: - Skal vi holde dette kunstig i live?


Vi mener kommunestyre må jobbe langs to linjer. På den ene siden må de svakeste gruppene skjermes mot de tøffeste kuttene. Så må investeringene rettes inn slik at bygging av nye skoler, idrettshaller og eldreboliger på sikt gir lavere, og ikke høyere, driftsutgifter for kommunen.

Reduserte driftskostnader innen skolesektoren vil blant annet bety at en del elever får lengre reiseveg til skolen. Men dersom færre og større skoler gir som resultat at en kan unngå å kutte i spesialundervisning og andre tiltak rettet mot de svakeste elevene, kan det være en akseptabel pris å betale.


Klar beskjed fra Hasseldal til ålesundspolitikerne:

– Må ta tøffe prioriteringer

– Hva er den største risikoen for at vi kan havne på Robeklista, spurte Tore Johan Øvstebø (KrF). – Det er først og fremst hvilke vedtak dere gjør, svarte kommunedirektør Steven Hasseldal.


Da er det mer grunn til å være bekymra for kuttforslagene innen eldreomsorgen. Vi er nå på full fart inn i den mye omtalte eldrebølgen. Samtidig foreslås det kutt i institusjonsplasser og i stedet en økt satsing på hjemmebaserte tjenester.

At det legges til rette for at de eldre kan bli boende hjemme så lenge som mulig, er positivt så lenge dem det gjelder ønsker det. Men å strekke det for langt, har også sine konsekvenser for blant andre de pårørende.


Har samlet inn flere tusen underskrifter for løsrivelse av Haram

«Haram ut av Ålesund» krever folkeavstemning i spørsmålet om å få gjenopprettet Haram som egen kommune.


Vi lever stadig lengre her i landet og tallet på eldre i høy alder vil stige betydelig i årene som kommer. Det vil etter alle solemerker være med å øke behovet for institusjonsplasser i eldreomsorgen. Det må kommunepolitikerne ta høyde for, også i en situasjon med svært stramme økonomiske rammer.

De kuttene Ålesund-politikerne nå må gjennomføre minner mye om den utfordringen fylkespolitikerne stod overfor i 2019. Oppgavene til fylket er andre enn de kommunen har, men størrelsen på fylkesøkonomien og de samla rammene den nye storkommunene disponerer, er ganske like.


Foreslår å legge ned Borgundheimen

18 bokollektivplasser kan forsvinne i Ålesund - pårørende reagerer.


Både fylket og Ålesund kommune har samla inntekter i overkant av fem milliarder kroner. Fylket måtte gjennomføre kutt i drifta på rundt 200 millioner kroner, mens Ålesund-politikerne må klare å bli enige om kutt på 220 millioner.

Fylkespolitikerne fikk store skoledemonstrasjoner og et ferjeopprør i fanget. Det kommer også til å bli tøffe tak og høglytte protester retta mot politikerne i kommunestyret i Ålesund.


Kamp for Hatlehol kirke i 55 år:

Prest for indre bydel i Ålesund: Har konteiner, mangler kirke

I den høstvåte småskogen på Hatleholen kan det se mørkt ut for snarlig bygging av kirke. En grå konteiner er der eneste «bygning» for en menighet på over 8.000 mennesker.


Men det er helt nødvendig å nå ta tak for å få kontroll på økonomien. Å havne i ROBEK-registeret, og dermed under statlige kontroll gjennom statsforvalteren, vil være et gedigent nederlag for den nye kommunen. Å klare holde orden i eget hus er en forutsetning for å kunne bygge en sterk kommune med gode tjenester til innbyggerne.

Men det fordrer at en har politikere som klarer stå i den stormen som nå helt sikkert kommer.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder