Sunnmørsposten meiner:

«Sprikande råd er dårleg kriseleiing»

Strammar inn: Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol hasteinnkalla til pressekonferanse torsdag for stramme inn med nye korona-tiltak.  Foto: NTB

Leder

Smittetala i Norge er høge. I tillegg er den meir smittsame omikron-varianten no påvist fleire stadar. Difor rullar regjeringa no ut nye krisetiltak.

Først avgrensa til Oslo-regionen.

Men det er berre spørsmål om kort tid før nye regionar blir omfatta av påbod om munnbind, heimekontor, bordservering ved utestadar og makstal for gjestar på offentlege og private arrangement.


Regjeringen innfører regionale tiltak for Oslo og kommunene rundt

For å møte trusselen fra den nye omikronvarianten av koronaviruset, blir det innført regionale tiltak for Oslo og kommunene rundt.


Så seint som tysdag varsla regjeringa ei forsiktig opptrapping av nokre tiltak mot koronasmitte. Same dag understreka helseministeren i eit intervju med VG kor viktig det var «å ha det gøy» og at «beskyttelse gjennom vaksiner. Det er hovedgrepet vårt».

To dagar etter måtte ho stramme inn igjen.

Denne gongen kraftig. I ei hasteinnkalt pressekonferanse torsdag trakk helseministeren og statsministeren kraftig i handbrekket. Først for Oslo-regionen, men same tiltakspakke vil bli rulla ut i nye regionar ved mistanke om omikron-smitte.


Støre om julebordene: – Må ta en vurdering ut ifra de nye tiltakene

Statsminister Jonas Gahr Støre sier det vil være mulig å gjennomføre julebord innenfor de nye smitteverntiltakene, men at det må tas nye vurderinger.


Dette fortel klart kor uføreseieleg pandemien er. Utviklinga er heller ikkje berre den nye virusvarianten si skuld. For det er ikkje berre viruset som spreier seg fort, men også haldninga om at vi trygt kan leve som før pandemien.

Det er ikkje rart.

Heilt sidan det i vår vart lansert ein stegvis strategi for gjenopning av samfunnet, har faren for at vi kan få eit tilbakeslag vore underkommunisert. Sjølv ei forsiktig innstramming no, kan derfor bli krevjande.


Dette er de nye koronatiltakene

Regjeringen innførte torsdag nye tiltak og anbefalinger for å hindre spredningen av den nye koronavarianten omikron.


Tydeleg kommunikasjon er ein nøkkelfaktor i all krisehandtering, slik også her – uansett om det er snakk om tillitsbaserte eller forskriftsfesta tiltak. Om ikkje dette er på plass, kan også etterlevinga svikte.

Sprikande råd, ulne råd eller mangel på fakta er feil medisin.

Klart det er «viktig å ha det gøy» og «puste med magen», slik helseministeren og byråden i Oslo har sagt dei siste dagane. Men når det overskygger dei klare råda om varsemd, kan ei innstramming bli ei stor kommunikasjonsmessig utfordring.


Helsemyndighetene: Omikron kan raskt føre til overbelastning av helsetjenesten

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener helsetjenesten kan bli overbelastet av omikron, selv dersom varianten ikke gir økt sykdomsgrad.


Lokalt har Ålesund kommune slutta med dagleg publisering av smittetal på same tid som smitten stig. Grunnen var at smittetala førte til stor pågang for å få meir informasjon.

Det er å håpe at kommunedirektøren sjølv ser paradokset i dette.

Kanskje er årsaka at det framleis er eit stort informasjonsbehov der ute?


Helsedirektoratet mener at julebord kan gjennomføres

Helsedirektoratet og FHI mener at julebord ikke øker antallet nærkontakter vesentlig, og at de dermed kan gjennomføres.


Folk flest er i stand til å ta opplyste, fornuftige val basert på klare råd og god faktakunnskap. Men om behovet for god kommunikasjon blir undervurdert i krisehandteringa, er faren at det brått ikkje blir like lett «å ha det gøy».

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder