LEDER lørdag 12. september 2015:

Flere med behov for akutt hjelp

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX 

– Barna er avhengig av at noen bryr seg

Leder

Det har vært økning i vold- og overgrepssaker mot barn de siste månedene. I sommer satte barnevernet i Ålesund i verk flere akuttiltak enn tidligere år, fortalte lederen for barneverntjenesten i Ålesund til Sunnmørsposten nylig. Dette er opplysninger som vi alle bør ta innover oss.

Over hele landet har det vært en kraftig økning i saker som handler om vold mot barn de siste åra, og det finnes ingen enkle forklaringer. Det er blitt pekt på at økningen kan ha sammenheng med at flere har fått tillit til barnevernet, og derfor melder fra. I så fall kan økningen bety at flere barn er blitt berget fra overgrep og mishandling, og det er bra. For barn som utsettes for vold og overgrep hjemme er fullstendig forsvarsløse, og helt avhengig av at noen ser dem, stiller spørsmål og bidrar til at de får hjelp.

Vi trenger alle å være bevisst på det ansvaret vi har for å avverge overgrep. Desto lenger barn lever i destruktive forhold med omsorgssvikt, desto større er risikoen for at barnet skades for livet. Det er først og fremst en tragedie for det enkelte barn som kan få livet ødelagt. I tillegg er det skadelig for samfunnet. Voldsutsatte barn havner oftere i kriminalstatistikken enn andre, og det er større risiko for at de senere i livet mishandler egne barn.

Pågangen til barnevernvakta i sommer var ekstra stor i helgene. Det kan ha sammenheng med at voksne ruser seg mer i helgene enn ellers i uka. Når barn har behov for akutt hjelp fra barnevernet, skyldes det ofte rus eller alvorlig psykisk sjukdom hos foreldrene.

Barn kan oppleve foreldrenes rusmiddelbruk som belastende lenge før de voksne opplever det slik, fordi rusen kan svekke foreldrenes evne til å se barnas behov. Flere undersøkelser har påvist klar sammenheng mellom alkoholmisbruk og omsorgssvikt. Barna er avhengig av at noen ser dem, og reagerer.

Alarmtelefonen for barn og unge, med nummeret 116111, er en landsdekkende tjeneste som gjør det lettere å melde fra om vanskelige forhold, både for barn, ungdom og voksne. Av og til er det foreldre som trenger hjelp, for eksempel til å redusere bruken av rusmidler. Ved å hjelpe foreldrene, hjelper man også barna. Uansett handler det om at noen må bry seg.