Utekontakten i Ålesund er et oppsøkende, rusforebyggende tiltak for ungdom mellom 12 og 18 år. Tjenesten handler om å være tilgjengelig for samtale og hjelp i miljøer hvor ungdom ferdes. Det er mange ungdommer som har stått fram i avisa gjennom tidende og fortalt hvilken betydning Utekontakten har hatt for dem. For vel et år siden måtte tjenesten flytte ut fra lokalene i Keiser Wilhelmsgate, hvor de hadde holdt til i 30 år. Nå disponerer de et kontor på Moa, men har ingen base i sentrum hvor de kan ta inn ungdommer til samtale. I løpet av de siste åra er Utekontakten redusert fra fem til to stillinger. Det går først og fremst ut over ungdommer som sliter. Det er Utekontakten som har ansvar for å organi sere tilbudet om natteravner i helgene. Og siden Utekontakten mangler bemanning, blir det bare organisert ”ravnevakt” annenhver helg. Natteravner er foreldre og besteforeldre som går frivillig vakt i byen. De som melder seg på ordningen, tar ansvar for å gå runder i byen to netter i året. Natteravnene skal ikke gripe inn fysisk, men varsle hvis det oppstår behov for hjelp. Bare ved å være til stede, har de avverget konflikter og uro. Mange ungdommer gir uttrykk for at det skaper trygghet å se edru voksne på byen en lørdagskveld. I alle sammenhenger blir natteravnene møtt med en positiv holdning. Derfor er det tragisk at flertallet i Ålesund bystyre ikke har sett seg råd til å gi Utekontakten nødvendig bemanning slik at ravnetjenesten kan utføres hver lørdag. I dag avslutter natteravnene sine vandringer i byen kl. 03.00, samtidig som utestedene avslutter skjenkingen. Det er et argument for å avslutte skjenkingen en time tidligere. Behovet for natteravner i sentrum er ikke mindre når alle strømmer ut fra utestedene og skal hjem. Sist helg fikk ordfører Bjørn Tømmerdal (H) med seg flere politikere til å gå natteravn. Det var et positivt tiltak, som kan få konsekvenser. En av dem som var ute på tur var Svein-Rune Johannessen (Ap). Sammen med Leif Hovde (KrF) vil han ta opp spørsmål om Utekontakten, natteravnordningen og skjenketidene på neste bystyremøte. De legger opp til en viktig debatt. Vi forventer at politikerne i Ålesund gir Utekontakten nødvendige midler. Tjenesten må ha en bemanning som står i forhold til de viktige opp-gavene de skal utføre. Enkelte lørdager er det så få natteravner som møter opp på Jugendloftet i sentrum at vandringen må avlyses. Behovet for flere natteravner er en utfordring til foreldre, og alle andre som er opptatt av at barn og unge skal ha det bra. Hvis flere voksne meldte seg til tjeneste som natteravner, ville de bidra til å gjøre Ålesund til en enda bedre by.