Ålesund-politikerne er kraftig provosert av regjeringen. Det er forståelig.

Det er nesten ikke til å tro at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ikke er i stand til å komme med en avklaring av hvilke kostnader staten dekker i forbindelse med å skille Haram fra Ålesund kommune.

Først og fremst må det avklares fordi dette er en betydelig utgift for Ålesund kommune, som de igjen må finne plass til på årets budsjett.

Men en skulle også tro at kommunalministeren så seg tjent med å få dette ut av verden.

At en beslutning om hva staten faktisk dekker drar ut i tid, står i skarp kontrast til hvilke krav departementet selv har stilt.

1. mars ble satt som en i utgangspunktet ufravikelig frist for å søke om oppdeling. Deretter ble 8. november satt som frist for å levere søknaden om dekning av utgifter.

Det har ikke manglet på tydelige og dels korte frister.

Når det så kommer til departementet selv, så er svaret at det tar den tiden det tar og at «vi jobber med saken».

Dette framstår både som arrogant og ikke så rent lite respektløst målt mot den situasjonen kommunen står i under denne kompliserte delingsprosessen.

Oppsplitting av kommuner som ble slått sammen under Solberg-regjeringen var et av Senterpartiets store glansnummer under valgkampen.

Den gang satt løftene løst og kostnadene med oppsplitting skulle staten ta på strak arm.

Senest i februar i fjor sto Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på møte i Brattvåg og lovet full dekning av kostnadene. – Hvis noen har innbilt dere noe annet, ikke tro på dem, var beskjeden fra Vedum.

Slik er det åpenbart ikke lenger. Det virker som om løftene er glemt når regning skal betales.

Torsdag i neste uke skal ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) og varaordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) i møte med kommunalministeren.

Ålesund mener det vil koste 237 millioner kroner å skille ut Haram og etablere to nye kommuner.

Om Kommunaldepartementet mener det tallet ikke er riktig, må vi forvente at Aurdal og Krogsæter får en klar beskjed om det under møtet i neste uke.

Kommunalministeren har vært en aktiv pådriver for å få i gang oppsplittinger av kommuner som ble slått sammen under den forrige regjeringen.

Senterpartiet har gått ut med høylytte løfter om at alle kostnader skal dekkes av staten.

Da tar det seg dårlig ut å stikke av når regningen kommer på bordet.