Entusiasme for ei satsing på økt bærekraft er positivt. Entusiasme er likevel ikke godt nok grunnlag for å etablere konkrete satsinger og selskap.

Nå har flertallet i fylkestinget i Møre og Romsdal satt etablering av Norsk bærekraftsenter i Ålesund på vent.

Det er uttrykk for en sunn skepsis. Ikke motstand mot ei slik etablering.

Flere saker i Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing på å bli bærekraftfylke nummer en har de siste månedene fått stor oppmerksomhet og skapt stor debatt. Blant disse sakene er kjøpet av selskapet R8Me AS og etablering av Norsk bærekraftsenter AS i Ålesund.

Kjøpet av R8Me AS er nå til vurdering som sak i kontrollutvalget.

Etableringa av Norsk Bærekraftsenter i Ålesund har også møtt noen humper i vegen. Fram til fylkestingets behandling onsdag hadde likevel et flertall i Ålesund kommunestyre, Sula kommunestyre og Molde formannskap bak seg da den kom til behandling i fylkestinget.

I fylkestinget ble det en foreløpig stopp for prosjektet etter at et flertall der støttet innstillingen fra fylkesutvalget om å utsette saken. Fylkestinget ber nå om å få saka på bordet først når det er utarbeidet en troverdig forretningsplan.

Fylkestinget forlanger i tillegg at tre fjerdedeler av den samla kapitalen er på plass. Dette inkluderer 1,4 millioner som Ålesund og Sula alt har vedtatt å gå inn med, samt at Molde og Kristiansund også legger en million hver på bordet.

I tillegg til dette må også hoveddelen av den private kapitalen være på plass. Så langt er det ikke kjent hvilke investorer som står klar.

Intensjonen om å etablere selskapet, et selskap som skal sikre og utvikle drifta av Framtidslaben i Ålesund og The North West videre, ligger fast. Dette er det viktig å holde fast ved. Vedtaket i fylkestinget er ikke et nei til å etablere selskapet eller å videreutvikle satsinga.

Her handler det om å kvalitetssikre ei beslutning og ei satsing.

Forretningsplanen som var lagt fram holdt ikke mål. I tillegg var den politiske forankringa av denne satsinga svært tynn. Begge deler er det mulig å rette opp med å bruke mer tid. At det innebærer at intensjonsavtalen er «utløpt» bør ikke være til hinder for det.

Både den påtenkte bærekraftshuben i Molde, der R8Me As er tenkt å inngå, og Norsk Bærekraftsenter AS var satt på et hurtigtog som svært mange politikere og opinionen så suse forbi.

Nå er prosjektene i ferd med å bli satt inn på rett spor.

Det øker sjansene for at denne satsinga kommer til rett destinasjon. Det er uansett viktigere enn hastigheten.