Rapporten fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet om arbeidsforholdene ved verftene i fylket er sjokkerende lesning og ødeleggende for omdømmet til den maritime industrien.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik karakteriserer det som slavelignende kontrakter.

Dette må det ryddes grundig opp i. Vi kan ikke være bekjent av en skipsbyggingsindustri som driver grov utnyttelse av utenlandske arbeidere.

Den maritime industrien har vært svært tydelig i sine krav til myndighetenes støttetiltak for hardt pressa verft. Det dreier seg blant annet om å legge forholdene bedre til rette for at bygging av båter for forsvaret skjer ved norske og ikke utenlandske verft. Forholdene som nå er blitt avslørt rammer hele bransjens troverdighet i å framsette denne typen krav.

Det er også en gavepakke til dem som kjemper for å si opp EØS-avtalen. Det er avtalen som åpner for omfattende bruk av innleid arbeidskraft fra hele EU/EØS-området. Det er ubegripelig for oss at NHO, som er en ivrig forkjemper for avtalen, ikke klarer holde orden i eget hus og sørge for at medlemsbedriftene holder seg til gjeldende regelverk.

Verftene har i årene etter oljeprisfallet i 2014 vært gjennom meget krevende år med omstilling og store tap. Vard er blant verftene som har hatt blodrøde tall på bunnlinja over flere år.

Det er neppe tvil om at det i hele verftsbransjen er blitt jaktet intenst på kostnadskutt i forsøk på at få driften i balanse.

Om jakten på kostnadskutt har utløst denne typen kontrakter hos underleverandørene, gir ikke rapporten svar på. At det er blitt avdekket lønninger ned mot 30 kroner timen og med arbeidstider langt utover gjeldende regelverk, er hårreisende og helt uakseptabelt.

Vi registrer at det fra verftene blir pekt på at mye av det som kommer fram i rapporten har skjedd hos innleide underleverandører.

Hvor kriminaliteten skjer spiller i denne sammenhengen mindre rolle. Det er verftene som har det overordna ansvaret her. Det framgår i forskrift om informasjon- og påseplikt.

Den slår fast at det er oppdragsgiver, som i disse tilfellene er verftet, skal påse at allmenngjøringsforskriftene følges av underleverandørene.

Leder for NHO forening Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier til NRK at det som er avdekket er unntak fra hovedregelen, og at funnene ikke er representative for hele verftsbransjen.

Vi har ikke grunnlag for å påstå at det skjer ulovligheter ved alle verft, men det som er avdekket er så illevarslende at vi tror NHO hadde vært tjent med å ha en mer framoverlent rolle for å rydde opp en det Lier-Hansen gir uttrykk for.