Før helga la regjeringen fram stortingsmeldingen om distriktspolitikken. Det var få konkrete forslag om ny politikk. Derimot var det rikelig med honnørord om satsing på distriktene.

Etter Senterpartiets brakvalg i høst skjønner regjeringspartiene at de trenger komme opp med en ny og offensiv politikk rettet mot de delene av landet som ligger et stykka unna de største bysentra. Men meldingen «Levende lokalsamfunn for fremtiden» tror vi ikke blir noe vendepunkt i så måte.

Hovedbildet for distriktsnorge er at det går svært bra. Arbeidsledigheten er rekordlav og det skapes nye arbeidsplasser, men en del distriktskommuner har en stor utfordring. Det er ikke mangel på jobber, men mangel på folk i yrkesaktiv alder. I 2040 vil flere enn hver tredje innbygger i en rekke distriktskommuner ha passert 70 år. Mange av disse kommunene har allerede nå problemer med å få tak i nok sjukepleiere, leger og andre som er nødvendig for å opprettholde en eldreomsorg på det nivået den skal være.

På fylkestinget i Geiranger sist uke ble fylkesstatistikken for Møre og Romsdal lagt fram. Den viser at en rekke kommuner, først og fremst i indre deler av fylket, har begynt å merke disse problemene. De siste 10 årene er det i alt ni kommuner, slik kommunekartet ser ut fram til nyttår, som har hatt nedgang i folketallet. At folketallet går ned er likevel ikke det største problemet. Det store problemet er at de som blir igjen blir stadig eldre. Disse kommunene vil på et tidspunkt komme i en situasjon der en ikke har nok hender blant befolkningen under 60 år til å ta seg av den store andelen av befolkningen som er mellom 70 og 90 år.

Ifølge fylkesstatistikken er det kommuner som Vanylven, Sande, Stordal og Norddal der tallene viser den mest kritiske utviklingen. I tillegg kommer flere av kommunene på indre Nordmøre som har de samme utfordringene.

Regjeringen overlater nå til tidligere Høyres statsråd Victor Norman å finne svar på hva en her skal gjøre. Han skal lede et ekspertutvalg om demografiutfordringene i distriktene. Kommunesammenslåinger kan hjelpe på situasjonen, men løser neppe problemene alene. Ny velferdsteknologi kan kanskje også bidra, men når alt kommer til alt dreier eldreomsorg seg om nok varme hender.

Vi er spent på hvordan Victor Norman sitt ekspertutvalg vil løse dette. En ting er sikkert, enkle svar finnes ikke.