Stram styring er livsnødvendig for Møre og Romsdal fylkeskommune de kommende fire åra. Bordet de nyvalgte politikerne kommer til, er ikke dekket for noen investeringsfest eller raus utviding av tjenestetilbudet. Den viktigste egenskapen de folkevalgte trenger nå, er noe så kjedelig som ansvarlighet.

Derfor må det nye fylkestinget samle seg om å løse disse utfordringene. Nesten enhver langsiktig, politisk er avtale bedre enn et valgteknisk samarbeid, likt det vi hadde på bordet inntil det brøt sammen mandag.

Et fylkesting som skal samarbeide fra sak til sak, ville i realiteten betydd en vedvarende kamp alle mot alle. Det kunne blitt kostbart, ødeleggende og det siste fylkeskommunens skakkjørte økonomi trengte.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt signerte seint mandag kveld avtalen som gjør Tove-Lise Torve (Ap) til fylkesordfører og gir Sp ledervervene i hovedutvalgene. Alle disse, utenom Rødt, skal forhandle videre om en politisk avtale.

Det er et svært bredt spekter av partier som skal samarbeide. Det mangfoldet må komme til syne og prege debattene. Vi trenger også en klar, tydelig og sterk opposisjon. Gjennom å bryne standpunkter mot hverandre finner man oftest fram til de beste løsningene. Debatten og mangfoldet skal også speile og ivareta ulike velgerinteresser.

Kravet til økonomisk ansvarlighet må imidlertid være absolutt. Det gjelder selvfølgelig også for opposisjonen, men det hviler et særlig ansvar på de som nå tar roret. Den politiske avtalen må ta det som utgangspunkt.