Fra onsdag har vi ikke lenger 422 kommuner i Norge, men 356. På Nordvestlandet forsvinner disse kommunenavna: Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Norddal, Stordal, Vågsøy, Eid, Selje, Hornindal, Jølster, Flora, Eide, Fræna, Midsund, Nesset og Halsa.

Nye kommuner skal bygges, og folk skal samarbeide på tvers av tidligere kommunegrenser. Det byr på både utfordringer og muligheter.

Kommunene har de siste åra fått mange flere oppgaver og økt ansvar. I tillegg til kjerneoppgaver som barnehage, eldreomsorg og skole, skal de også løse mer spesialiserte oppgaver innen psykisk helsevern og barnevern. Fram til 2040 regner man med at tallet på eldre over 67 år vil fordobles. Det vil bety økt press på kommunale tjenester, og behov for nye løsninger. Innen barnevern er det store utfordringer, både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Ved å skape større fagmiljøer kan det bli mulig å håndtere svært krevende saker, og samtidig utforme tjenester som er tilpassa det enkelte barn. Det er vesentlig for de aller mest sårbare.

De fem kommunene, som fra i morgen heter Ålesund, har ambisjoner om å skape motvekt til sentralisering mot de store byene, Trondheim, Oslo og Bergen. «Dere konkurrerer mot Grünerløkka, og dere taper», sa tidligere statsråd Victor Norman på Moakonferansen i høst, og utfordra forsamlinga til å være mer offensive. Mens unge i alderen 20 til 29 år flytter i hopetall til Oslo og Akershus, så har Møre og Romsdal tapt 3.500 unge i samme aldersgruppe de siste 15 åra. Samarbeid er nødvendig for å snu flyttetrenden.

Ålesund blir den dominerende byen på Nordvestlandet, som kan gi dragkraft til de andre kommunene. Det er viktig å synliggjøre hvilke muligheter som finnes, slik at flere får lyst til å etablere seg i regionen. Næringslivet er helt avhengig av å få tak i kvalifisert arbeidskraft, for å skape det økonomiske fundamentet som er nødvendig for å finansiere velferdstjenestene framover.

Selv om kommunenavn forsvinner, så vil bygdenavn bestå. Tettstedene Skodje, Sjøholt, Brattvåg og Steinshamn skal utvikles som møteplasser for handel, kultur og service, ifølge samarbeidsavtalen. Det viktigste med kommunereformen er at innbyggerne skal få bedre tjenester enn de ellers ville ha fått. Den jobben er i gang. Nå handler det om å gjøre ord til handling.