Regjeringspartiene er splittet i synet på hvordan norsk havvindsatsing skal bli. Slik blir det både vanskeligere å innfri norske klimaforpliktelser og å holde strømregninga nede.

Utbyggerne vil ha kabler fra havvindmøllene både til Norge og til andre land.

Bare slik mener de at kraftproduksjon langt til havs kan bli lønnsom. Arbeiderpartiet er åpne for dette. Senterpartiet sier ifølge Dagens Næringsliv tvert nei.

Dagens høye strømpriser har ridd norske strømkunder og regjeringen som en mare gjennom i vinter. Ingenting tyder på at det vil slippe taket i det nye året.

Konsekvensene er ikke bare økonomiske.

For er det noe denne høsten og vinteren har vist, så er det at vi ikke har kraft nok til alle formål alle år. Det gir politiske konsekvenser. Kraftmangelen kan bli mer ekstrem når «alt» skal elektrifiseres.

Elektrifisering av bilparken, ferjer og annen transport krever sitt. Med batterifabrikker, datalagring og produksjon av hydrogen, grønt stål og karbonfri sement vil forbruket av elektrisk kraft stige enda mer.

Alene er dette nok til å gi ny kraftmangel.

Bygger vi ikke ut mer fornybar energi, vil strømkrisene komme tettere enn til nå. Legger vi elektrifisering av oljeutvinningen på sokkelen på toppen av dette vil dagens krise være som en sommerbris sammenlignet med stormkastene som er i vente.

Her kommer havvind inn som en mulig løsning. Det er begrenset hvor mye mer vi kan ta ut av norsk vannkraft. Utbygging av vindkraft på land er det i praksis satt bom for politisk, og kystnær, bunnfast vindkraft vil raskt få samme skjebne.

Utbygging av havvind er på sin side både kostbar og teknisk krevende.

I høringen om feltet Sørlige Nordsjø II sier et flertall av de mulige utbyggerne at den neppe blir bedriftsøkonomisk- eller samfunnsøkonomisk lønnsom uten kabling til både Norge og minst ett annet land.

Dette sier altså Senterpartiet nei til selv om de har gått i regjering på en plattform som både legger opp til elektrifisering av sokkelen og utbygging av havvind.

Grunnen er selvsagt at en slik kabel også åpner for å øke norsk krafteksport.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil få en blytung motbakke om hun skal få dette gjennom, både i egen regjering og på Stortinget. Regjeringens paradoks er at det neppe blir noe av en større norsk havvindsatsing uten store subsidier.

De subsidiene må i så fall husstandene være med å betale over skatteseddelen.

Alternativene er dyrere strøm, tapte industri-muligheter og klimaforpliktelser som glipper.