Et samla fylkesting i Møre og Romsdal gikk onsdag inn for å støtte en utredning av Romsdalsaksen. Det er en vending som for kort tid siden syntes usannsynlig. Enda mer overraskende er det kanskje likevel at alle partier åpner ferjeporten igjen.

For ikke bare går alle partier inn for å støtte utredning av ny teknologi på Møreaksen og ny trasé for kryssing av Romsdalsfjorden. Ferjealternativet er igjen på bordet for fullt, ettersom fylkestinget støtter utredning av et forbedra ferjetilbud som alternativ til fast samband.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) fikk samtidig fullt gjennomslag for et krav om å utarbeide klimaregnskap for alle tre kryssingalternativene. Det er ingen risikabel spådom å anta at elferjer over fjorden vil komme best ut i et slikt regnskap.

Motivene for å støtte en slik utredning er imidlertid forskjellig fra parti til parti. Høgre presiserer at de ser dette som en kvalitetssikring av Møreaksen. For Frp og fogderilistene er dette en stor seier i kampen for å skifte trase til Romsdalsaksen. For SV og MDG er det en seier å få løftet fram ferjealternativet.

Helt enige klarte partiene heller ikke å bli, og endte opp med en flertallsuttalelse og en mindretallsuttalelse med Frp i spissen. Forskjellen på de to uttalelsene var ikke nevneverdig stor. Likevel klarte altså fylkestinget å splitte seg. Det er et klart uttrykk for at begrunnelsen for å støtte en ny utredning spriker.

Samtidig svekker dette tyngden av en slik uttalelse.

Etter en årelang kamp for å få fast forbindelse mellom Ålesund og Molde, og et nærmest samlet politisk miljø i kamp for ferjefri E39, setter nå altså fylkestinget dette i spill igjen. Dette er det mest oppsiktsvekkende med vendingen denne saken har tatt.

Det knytter seg store kostnader til disse fjordkryssingene, uansett trasévalg og teknologi. Det er også stor motstand og skepsis til planene om en ferjefri veg langs kysten av Vestlandet, både i andre deler av landet og i enkelte fagmiljøer.

Når fylkespolitikerne nå igjen kjører ferjealternativet inn i dette farvannet, kan de gi ammunisjon til de som ønsker å skrinlegge alle planer om fast samband over fjordene. Det vil i ettertid kunne framstå som et stort tap for regionen.