FNs naturpanel mener at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. Når vi vet at vi mennesker er helt avhengig av dette mangfoldet for å kunne overleve på jorda, er det noe som bør engasjere oss.

Naturen er så viselig innrettet, at den utfører mange tjenester for oss, helt gratis. Det skjer når trær og planter produserer luft, eller når bier og insekter pollinerer planter. I mange av tilfellene er det umulig for mennesker å utføre disse tjenestene i samme skala, og derfor er det avgjørende at vi klarer å ta vare på naturen. Ikke minst insektene, selv om mange opplever dem som irriterende.

Nærmere 40 prosent av jordens insektarter er truet av utryddelse. Det er bekymringsfullt, ikke bare fordi det reduserer mangfoldet, men fordi færre insekter betyr mindre bestøvning av planter, mindre mat til dyr som lever av insekter, og i neste omgang mindre mat til mennesker. Bier, humler og sommerfugler har en nøkkelrolle i økosystemet vårt. Det er anslått at opp mot 30 prosent av den maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av den bestøvningen som biene gjør.

Vi må aldri glemme at naturen har verdi i seg selv, ikke bare fordi den er nyttig for oss. Bærekraftig utvikling handler om at vi må ta vare på behova til alle mennesker som lever i dag, uten at vi ødelegger mulighetene for framtidige generasjoner.

Den gode nyheten er at vi alle kan bidra til å hjelpe insektene med å overleve. Det kan vi blant annet gjøre ved å la humla suse, og la være å klippe hele plenen. Av og til er faktisk latskap positivt. WWF, Verdens naturfond, oppfordrer folk til å vente med plenklipperen og la ville blomster som hvitkløver få lov til å vokse. Både hvitkløver og løvetann er festmat for de pollinerende insektene, særlig om våren før andre blomster har sprunget ut.

WWF har satt i gang kampanjen «Gjør Norges hager villere», hvor de oppfordrer alle til å gjøre noe for å sikre livsgrunnlaget til de pollinerende insektene. Vi kan for eksempel velge fargerike, pollinatorvennlige planter til krukkene på terassen, dyrke arter som blomstrer til ulike tider på året, eller lage blomstereng.

Forskere er uenige om hvor dramatiske konsekvensene blir om insektene forsvinner, men det er enighet om årsakene til insektenes tilbakegang: Det handler om at vi mennesker ødelegger stedene de holder til, og det må vi gjøre noe med.