Først Finanstilsynet, så det internasjonale pengefondet og nå til slutt SSB. Advarslene står i kø rundt utviklingen i norsk økonomi. Det går nå så bra at det er i ferd med å bli et problem for hver og en av oss.

Det store spøkelset heter renta. Rundt 80 prosent av alle innbyggere her i landet eier sin egen bolig. Særlig boliger i byene har steget voldsomt i verdi de siste 15–20 årene.

Resultatet av det er at en svært stor andel av befolkningen sitter med høy gjeld. Men ikke bare det. Vi har vent oss til et unormalt lavt rentenivå. Gjennom pandemien sank renta ned mot null. Det var i realiteten gratis å låne penger.

Rentesjokket kan derfor bli stort for mange.

SSB spår nå at Norges Bank må gå bort fra sine løfter om en renteheving på 0,25 prosent ved neste rentemøte senere denne måneden. Byrået tror banken dobler og hever renta med 0,5 prosent i stedet.

For en familie med fire millioner kroner i lån betyr det økte utgifter på 15.000 kroner i året.

Dette kommer på toppen av høye drivstoffpriser, høye strømpriser og betydelig økte matvarepriser.

Den som kan bidra til at renteøkningene ikke løper løpsk er finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Regjeringens budsjettpolitikk er det instrumentet vi har for å kjøle ned norsk økonomi.

Det betyr at pengebruken over statsbudsjettet må ned. I praksis vil det bety mindre til kommunene, mindre til samferdsel og strammere sjukehusbudsjett for å nevne tre områder hvor de store pengene brukes.

Det betyr at valgløfter ryker, interessegrupper protesterer og misnøyen med regjeringen vil komme til å øke.

Dette er en ny situasjonen for både regjeringen og Stortinget. De siste 20 åra har vi levd ganske så bekymringsløst på en oljesmurt økonomi med basis i et stadig større oljefond.

Ulike regjeringen har hatt muligheten til å kjøpe seg ut av problemene, det være seg interne samarbeidsutfordringer mellom partiene, eller som en gjorde da oljeprisen brått falt i 2014.

De utfordringene Vedum og Støre nå står overfor kan de ikke kjøpe seg ut av. Tvert om, de må kutte i budsjettene. Det er en langt vanskeligere øvelse.

Det er grunn til å merke seg at regjeringspartiene ennå ikke har fått i havn et revidert budsjett i Stortinget. I flere andre saker, som landbruksoppgjøret, sliter regjeringen med å få gjennomslag for sine saker.

En svak mindretallsregjering er et dårlig utgangspunkt for de tøffe takene som nå må tas for å holde rente og inflasjon i sjakk.

Lykkes de ikke med det kan det komme til å koste oss alle dyrt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil komme til å erfare at det er mer krevende å styre økonomien i gode tider, enn det er i dårlige.