Siden mai har kritikken haglet mot Forsvaret. Flere medier avslørte at mange varsler, flere av alvorlig grad, hadde fått altfor få konsekvenser.

Forsvarsledelsen gjorde en imponerende dårlig jobb med å svare ut kritikken. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen nektet i sommer for at det var en ukultur i Forsvaret, og mente det var bare var snakk om uheldige enkeltepisoder og ikke et systematisk problem.

Først etter at flere høytstående offiserer gikk offentlig ut med skyts mot egen toppledelse, så det endelig ut for at ledelsen våknet.

Det ble bestilt en ekstern granskningsrapport fra PwC, og fredag 18. november kom den knusende dommen. Hovedkonklusjonen? Forsvarets mantra om at varsler skulle skje på lavest mulig nivå, hadde ført til at håndteringen var vilkårlig og tidvis hårreisende dårlig.

De som har gjort noe kritikkverdig har sluppet altfor billig unna, ja tidvis også fått betalt. De samme som burde ha blitt sparket for å ha utnyttet stillingene sine, har i noen tilfeller i stedet fått sluttavtaler med etterlønn og bonuser på opp mot én million kroner.

En av de tidligere varslene sier til Aftenposten at hun begynte å gråte da hun leste rapporten. Den systematiske gjennomgangen slo fast hva hun og andre varslere hadde prøvd å si ifra om – gang på gang. Flere av varslerne kom også med innspill til hva Forsvaret kunne gjøre bedre for å hindre nye episoder. At forsvarsledelsen ikke har tatt til seg disse rådene tidligere, viser dessverre at det har vært en vedvarende manglende forståelse for alvoret i situasjonen.

PwC-rapporten kommer med en rekke fornuftige anbefalinger. Det viktigste vil være å opprette en egen sentral varslingsenhet med et høyt faglig nivå. Videre må det sørges for at alle i Forsvaret kjenner prosedyren om de skulle oppleve noe ugreit.

Ifølge forsvarssjefen er målet å ha nye rutiner etablert første halve år i 2023. Det må de klare, for forsvarsevnen vår avhenger av det.

Med en skjerpet sikkerhetssituasjon i Europa er det svært viktig at våre unge vernepliktige opplever Forsvaret som en profesjonell og attraktiv arbeidsplass. Slaget om den tilliten står nå.