Politiet og PST får over 1,9 milliarder ekstra over regjeringens forslag til revidert budsjett. Det er en satsing som bør resultere i økt politibemanning, ulikt det som har vært resultatet av de foregående budsjettgrepene.

For det er først og fremst flere ansatte som vil gjøre politiet i stand til å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet.

Så langt de siste to årene har utviklinga gått feil veg. Antallet ansatte i politidistriktene har falt, et stort antall nyutdanna politistudenter har gått ledige og den organiserte gjengkriminaliteten begynner å få fotfeste i Norge.

Noe av bakgrunnen for regjeringens ekstra satsing i revidert nasjonalbudsjett er blant annet nettopp gjengkriminaliteten. Utviklinga vi har sett i Sverige de siste årene, skremmer, og det med god grunn.

Nesten daglig rapporterer svenske medier om gjengoppgjør, sprengninger og skyting. Statistikken for i fjor viser 360 skytninger med 110 skadde og 54 drepte. Så langt i år er 13 drept og 17 skadd i drøyt 70 skytninger.

De kriminelle, svenske nettverkene har også vært aktive i Norge.

Av de 1,9 milliardene som nå bevilges til Politiet og PST går en milliard til å styrke grunnfinansieringen av driftsbudsjettet. Denne milliarden kommer i tillegg til tidligere varsla ekstrabevilgninger il økte pensjonskostnader, IT-drift og kompensasjon for prisstigningen.

300 millioner er øremerka for å bekjempe organisert kriminalitet og kriminelle nettverk.

Uavhengig av dette er hver ekstra krone med på å øke handlingsrommet til Politiet. Det er helt nødvendig.

Løftene om økt bemanning har nemlig smuldret bort i ingenting de siste årene. Under denne regjeringen har det blitt 560 færre politiårsverk i politidistriktene ifølge Politiforum. Bare fra i fjor vår til nå er det over 300 færre.

Verst er det i Oslo-området der også smitten fra gjengkriminaliteten ser ut til å være mest alvorlig.

Møre og Romsdal politidistrikt er ett av få distrikt som har klart å opprettholde bemanningen det siste året.

Utviklingen illustrerer hvor langt det kan være fra ord til handling – også justispolitikken. Samtidig forteller det hvor om en krevende budsjettering i økonomisk uforutsigbare tider. Justisministeren har nemlig plusset på politiets budsjetter i flere omganger

Det har blitt spist opp av veksten i priser, lønninger og pensjonskostnader.

Samtidig er det flere hundre ledige studenter fra de siste kullene fra Politihøgskolen, og søkertallet til utdanningen faller. Dette er en utvikling som må snus. Flest mulig av de ledige bør nå komme i jobb for å hindre at vi går i Sveriges fotspor.