Kina har utviklet et avansert system for å overvåke og undertrykke egne innbyggere, som det er all grunn til å være på vakt mot. I sin årsrapport, som ble presentert sist uke, kommer den internasjonale organisasjonen for menneskerettigheter; Human Rights Watch (HRW) med sterk kritikk av det kommunistiske regimet. Organisasjonen skriver at Kina har skapt et overvåkingssamfunn som ligner det George Orwell beskrev i romanen «1984». Undertrykkelsen er den mest omfattende i landet på flere tiår.

Det er ikke bare de som kritiserer myndighetene som risikerer brutal forfølgelse i Kina. De gjelder også etniske grupper, spesielt tibetanere og uigurer, og religiøse grupper som muslimer og kristne. Dette blir bekrefta i årsrapporten til organisasjonen Åpne Dører, som også ble presentert sist uke. Kina har rundt 90 millioner kristne, og Åpne Dører melder om sterk økning av angrep på kirker og kristne i landet.

Overvåkingen foregår i stadig større grad med digitale hjelpemidler, som kunstig intelligens og biometriske kontroller. Nettverk av overvåkingskameraer med utstyr for ansiktsgjenkjenning blir installert overalt i kinesiske byer, slik at det blir umulig å slippe unna. Også kirker har fått pålegg om å installere utstyr for ansiktsgjenkjenning.

Ifølge HRW prøver Kina å utvide den omfattende overvåkingen til resten av verden. "Hvis ikke det internasjonale samfunnet står opp imot Kina, vil Beijings oppførsel føre til en dystopisk framtid hvor ingen er utenfor rekkevidde av kinesiske kontrollører", står det i rapporten. Derfor er det så viktig at statsledere ikke gir etter for Kinas trusler.

I fjor trua Kina med å avslutte sine diplomatiske forbindelser med Sverge dersom den svenske kulturministeren deltok i utdelingen av ærespris til en svenskkinesisk forlegger som har kritisert det kinesiske regimet. Sveriges kulturminister stilte heldigvis opp for å dele ut prisen med henvisning til at Sverige har ytringsfrihet, og da må man akseptere at folk har ulike meninger. Det førte til at Kina trappa opp konflikten, med trusler om økonomiske sanksjoner.

Kina er ei økonomisk stormakt som mange land er blitt redde for å provosere. Men ved å stilltiende akseptere systematiske brudd på menneskerettighetene, vil alle tape. Derfor trengs det, mer enn noen gang, modige politikere som ikke lar seg diktere av myndighetene i Beijing.