Derfor er det svært gledelig at et enstemmig fylkesutvalg i Møre og Romsdal igjen slutter opp om ny videregående skole i Sørsidebygget i Ålesund.

Det er behov for å investere i nye skolebygg flere steder i fylket, men det er ikke tvil om at behovet i sunnmørsbyen er både stort og påtrengende. Byggene som huser Ålesund videregående skole i dag, holder ikke mål.

Sørsidebygget er derfor en nødvendig satsing på utdanning i regionen. Byggestarten er også startskuddet på et viktig byutviklingsprosjekt som vil styrke attraktiviteten til et langt større område enn byen og det nærmest omlandet.

Før møtet i fylkesutvalget tirsdag i denne uka, var det flere som fryktet at det brygget opp til omkamp.

Gruppeleder for KrF, Steinar Reiten, ønsket at finansieringen skulle vurderes på nytt, etter at prosjektet har blitt 150 millioner dyrere enn det som lå til grunn for vedtaket i fjor.

Årsaken til kostnadsøkningen er i hovedsak at Barneteatret Vårt/ Teatret Vårt er blitt lagt inn allerede i første byggetrinn. Fra før var det byggetrinnet avgrenset til videregående skole og lokaler til Kulturskolen i Ålesund. Summen er altså allerede før byggestart langt høgere enn det som ligger inne i økonomiplanen.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Når det samtidig er store behov for nyinvesteringer ved andre skoler i fylket, blant annet i Ørsta, er det ikke rart at det stilles spørsmål. Og når prosjektet nå er på veg inn i en fase der kostnadene i offentlige byggeprosjekter normalt pleier å ese ut, er det grunn til å være på vakt.

Tallene som nå er kommet på bordet, gir likevel ikke grunn til å slå alarm eller trekke i nødbremsa. Vi snakker om justeringer av framdrifta i et prosjekt som er innafor det normale. Samtidig styrker det kvaliteten og beriker prosjektet, og det kan også slå positivt på sluttsummen.

Så må man sjølsagt holde god kostnadskontroll, og sørge for å beholde handlingsrom for å kunne investere i nye skolebygg andre steder, slik som i Ørsta og Kristiansund.

Les innlegg på smp.no her!