Elbilene er i ferd med å overta markedet for personbiler. Det åpner muligheten for å trappe ned den massive subsidiering vi til nå har hatt overfor dem som har kjøpt elbil.

At en fra neste år innfører moms på elbiler som koster over 500 000 kroner vil neppe føre til at elbilandelen vil gå ned. Vi tror heller ikke det truer målsettingen om at alle nye biler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie.

Fordelene med å eie elbil framfor fossildrevet bil er fortsatt store. Elbilene er billigere i drift, billigere å vedlikeholde, har lavere bomtakster og lavere ferjebilletter.

Når en på toppen av dette har et bunnfradrag på kjøp av bilen, i form av et tilskudd fra staten på inntil 125 000 kroner, beløpet tilsvarer momsen på en bil til 500 000 kroner, så har vi vanskelig for å forstå at dette vil ramme salget av elbiler vesentlig.

Elbilforeningen er som ventet kritisk til omleggingen. De ønsker en gradvis innføring av moms med lave satser. De frykter omleggingen til et tilskuddsbasert system.

Det har de til en viss grad grunn til. Det er et smart politisk grep finansminister Trygve Slagsvold Vedum nå gjør.

Ved å innføre full moms fra første krone, og i stedet flytte subsidiedelen over til et tilskudd, har Vedum sørget for å gjøre det politisk enklere å gradvis avvikle subsidiene.

Størrelsen på tilskuddet må vedtas i statsbudsjettet hvert eneste år. Å kutte i et tilskudd er en mye enklere øvelse enn å måtte endre momssatsene.

Norske elbilpolitikk er utvilsom en suksesshistorie. Det har ført til en rekordrask overgang fra fossilbiler til utslippsfrie elbiler. Det har også resultert i at vi ligger langt foran resten av Europa i omleggingen til utslippsfri biltrafikk.

Ironisk nok er årsaken til det at Norge har tjent seg søkkrik på salg av fossilt brensel i form av olje og gass. Ingen andre land har sett seg råd til å innføre så rause ordninger som vi har.

På et tidspunkt må disse ordningene trappes ned, og til slutt avvikles. Vi mener det er riktig å starte nå.

Det kan vi gjøre fordi elbilene langt på veg har utkonkurrert bensin- og dieselbilene. Det er elbiler som er det store satsingsområdet til bilindustrien. Det utvikles knapt nye fossilbiler.

Det vil i årene som kommer føre til et stadig større tilbud av elbiler i alle klasser og fasonger. Samtidig vil tilbudet av nye fossilbiler bli stadig mindre.

Utfordringen vi fortsatt har foran oss er å få varetransporten på veg over på utslippsfritt drivstoff. Det vil kreve betydelige statlige støtteordninger for å få det til.

Da bør mer av pengene brukes der, og ikke til å subsidiere elbiler folk står i kø for å kjøpe.