Eldreombudet inviterte i fjor høst den nye regjeringen til dialog om hvordan den voksende eldrebefolkningens interesser og behov kan ivaretas bedre.

Nå har hun fått svar.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å kvitte seg med ombudet. Av alle kuttforslag i dette budsjettforslaget, er dette det mest meningsløse.

Regjeringa har hatt en tøff jobb når de skal kutte i pengebruken for å unngå at norsk økonomi kommer over kokepunktet. Den syder allerede nok som den gjør.

Ekstra vanskelig er det selvsagt for en fersk regjering. Det er tungt å møte sine egne valgløfter i døra med sparekniven hevet.

Dette viser igjen i resultatet.

For heller ikke da det gjaldt som mest klarte finansministeren å holde fingrene unna oljekrukka. Regjeringa øker oljepengebruken med 30 milliarder.

Kuttene, selv så smertefulle de er, holdt ikke til mål.

I tillegg til mer oljepenger legger regjeringen økt skatteinngang, større utbytter fra statlige selskaper i potten. Så kuttes det for rundt 17,5 milliarder, blant annet med å strype større statlige byggeprosjekter.

Samferdselssektoren slipper unna i denne omgang, men må vente seg samme behandling i budsjettforslaget 6. oktober.

Når det likevel kuttes betydelig, så blir det bråk. Allerede nå hamrer både opposisjonen og grasrota i regjeringspartiene hardt på finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) dør.

Nedlegging av Eldreombudet rammer de eldre som allerede sliter med å bli hørt i samfunnsdebatten. Dette er en smålig måte å saldere budsjettet på.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) har sammen med en rekke Trøndelag-ordførere allerede funnet fram storslegga for å protestere på at pengene til Ocean Space Centre i Trondheim legges i fryseboksen.

Slike protester blir det mange av framover.

Eldre er ikke blant dem som protesterer høyest. Til tross for at de utgjør en stadig større del av befolkningen, har de ofte hatt større problemer enn andre med å bli hørt og tatt på alvor.

Nettopp derfor var etableringen av Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge i fjor viktig.

Nå vil regjeringa slå beina under Eldreombudet, før det egentlig har fått kommet ordentlig i gang med jobben som talerør for de eldre. Begrunnelsen er utelukkende økonomisk ifølge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Behovet for å bremse oljepengebruken er reell, men det er ikke drifta av Eldreombudet som drar av gårde med de store summene. Årlig besparelse blir trolig under 11 millioner.

Dette er småpenger sammenlignet med hva det koster å reversere en kommune- eller fylkessammenslåing.

Nedlegging av Eldreombudet rammer de eldre som allerede sliter med å bli hørt i samfunnsdebatten. Dette er en smålig måte å saldere budsjettet på.