Regjeringen har tatt et steg videre mot en norsk havvind-satsing. Det skal den ha. Nå har vi endelig en mulighet for å komme i gang.

Vi snakker imidlertid om et musesteg.

Hvor og når neste steg kommer er fortsatt litt i det blå. En norsk havvindstrategi må være tydeligere enn det regjeringen presenterte onsdag.

Noen små krusninger på vannet i indre havnebasseng i Oslo var kulissen da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte det regjeringen kaller en storstilt satsing på havvind.

Første skritt er en utlysning av Sørlige Nordsjø II. Kapasiteten her er anslått til 1.500 megawatt. Storstilt blir det likevel ikke om vi sammenligner oss med Danmark eller Skottland.

Skottene avsluttet for få dager siden en auksjonsrunde og har gitt konsesjon for 17 prosjekter på sin side av Nordsjøen. Her er det planer for en kapasitet på nær 25.000 megawatt.

Selv etter at andre trinn i Nordsjø II en gang blir realisert, er den skotske satsingen altså over åtte ganger så stor.

Totalt var det der over 70 søkere, og 17 prosjekter har fått opsjon på produksjonsrettigheter.

Helt rettferdig er ikke sammenligningen. Skottene har alt et solid forsprang med vindkraft til havs, og de skotske vindparkene leverer strøm til et mye bedre betalende marked enn det norske.

Det som kan være lønnsomt på skotsk side av Nordsjøen, blir ikke lønnsomt med normalprisene i det norske markedet.

Betingelsene som Sørlige Nordsjø II får, med kabler bare til det norske fastlandet, vil altså ikke være et direkte bidrag til å gi norske kraftkunder billigere strøm. Selv om det betyr mer strøm inn til Norge, er det kun store statlige subsidier som gjør det mulig.

Strømkundene må altså direkte eller indirekte betale for dette over skatteseddelen.

Likevel skal det ikke utelukkes at slike subsidier kan være lønnsomme for fellesskapet på sikt, slik næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) understreket på pressekonferansen. Vi trenger mer fornybar energi.

Siden det meste av vannkraftreservene alt er utbygd og vi sier nei til vindparker på land, er det til havs mulighetene ligger.

En vellykket norsk havvindsatsing vil også kunne gi oss nye arbeidsplasser og ny verdiskaping på sikt. Slik kan vi bygge videre på dagens petroleumsbaserte næringer og skape ny industri inn i det grønne skiftet.

Men en kilde til billig strøm blir det ikke — ikke i nær framtid.