Havvind kan gi oss tilgang på store mengder elektrisk energi når vi nærmer oss 2040-tallet.

Tirsdag presenterte regjeringen viktige deler av rammevilkårene for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord. I det som kalles Sørlige Nordsjø skal det bygges ut vindturbiner som står på havbunnen. På Utsira Nord er det flytende vindturbiner som må benyttes.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at målet er en produksjon på 30 gigawattimer havvind innen 2040. Aasland håper at de første vindturbinene skal stå klare til produksjon når vi nærmer oss 2030-tallet.

Disse to feltene skal være starten på det som etter hvert skal bli omfattende utlysninger av nye havvindområder i årene som kommer.

Det antydes behov for investeringer i 1000-milliarderkroners klassen for å få en produksjon på 30 gigawatt.

I den norske strømdebatten har havvind vært nærmest et trylleord som skal løse alle energikriser.

Ved å plassere vindturbinene langt til havs er de ute av syne, og dermed også ute av den høylytte debatten som har kommet om vindkraft på land.

Men heller ikke utbygging av havvind er problemfritt.

For det første vil det ennå ta lang tid før vi kan begynne å ta imot kraft fra disse turbinene. Vi snakker 10 til 15 år fram i tid.

For det andre er det åpenbart at dette ikke blir billig strøm. Produksjonskostnadene vil ligge langt over det som det koster å produsere strøm fra vannkraft, uten at noen i dag vil si noe konkret om hvilke priser vi kan vente oss fra havvind.

Det henger blant annet sammen med at flytende turbiner ennå regnes som en umoden teknologi, og at det derfor er stor usikkerhet knyttet til kostnadene ved utbygging og drift av den typen havvindmøller.

Og som om det ikke er nok ligger også tilkoblingen havvind må ha mot det europeiske strømmarkedet for å bli lønnsom, som et problem internt i regjeringen all den tid Senterpartiet sier et klart nei til det som kalles hybridkabler fra disse feltene.

Dessuten må hensynet til fiskeriene veie tungt når områder legges ut til havvindproduksjon.

Men det er grunn til å tro at dette vil kunne gi oppdrag til den maritime industrien langs kysten i årene som kommer.

Vi ser at bestillinger av nye skip som skal betjene utbygging og drift av havvind, så smått er i gang.

Dette bør bli et marked for den maritime klyngen på Sunnmøre. Kompetansen fra bygging av fartøy for oljeservice-sektoren gjør at en bør stille sterkt i konkurransen om disse oppdragene.

Regjeringen skal ha ros for å ha satt fart i arbeidet med å få på plass havvind som en del av den norske kraftproduksjonen.

Dette løser ikke den strømkrisen vi står i nå, men det kan bidra til at vi ikke havner i en lignende situasjon i framtida.