Fylkets svar på billigere ferjer blir færre avganger. Dette er en av konsekvensene av at Møre og Romsdal fylkeskommune nå går inn i tøffere økonomisk farvann.

Samferdsel må ta den tyngste støyten.

Flertallet i fylkestinget velger i størst mulig grad å skjerme både videregående skole og kultur.

Luciadagen skal vel egentlig by på litt lys i den mørkeste vintertida. Men det var langt mellom lyspunkta da fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok neste års budsjett og økonomiplan for de kommende åra i møtet tirsdag.

At administrasjonen dagen før hadde lagt fram overraskende gode tall for inneværende år, var ikke nok til å fjerne alvoret.

I all hovedsak var det et samstemt fylkesting som sluttet seg til fylkeskommunedirektørens krisevarsler.

For en resultatforbedring på nær 160 millioner i forhold til prognosene som ble lagt fram i oktober, endrer ikke særlig mye. Fortsatt er Møre og Romsdal tyngre lasta med gjeld enn de fleste, og flyter tungt i sjøen når renta stiger.

Statsbudsjettet var heller ingen livbøye.

Tvert imot bød det på nye blylodd i lasten. Sammen med sterk kostnadsvekst har dette gjort høstens budsjettjobb i fylket til en av de tyngste på flere år.

Når flertallet i fylkestinget skjermer de videregående skolene fra kutt, betyr det enda større kutt i samferdsel. En konsekvens blir mindre til vegvedlikehold og økt forfall på de fylkeskommunale vegene.

For neste år kuttes det 88 millioner på veg.

Den aller mest spesielle konsekvensen ser vi likevel på ferjene.

Ferjeopprøret som startet da Møre og Romsdal sist ble satt på en knallhard hestekur, kunne i fjor feire de første priskutta. Senere har flere fått helt gratis ferjereiser.

Nå skal det kuttes. Flere steder blir det lenger mellom avgangene. Der ferja før gikk oftere enn en gang i halvtimen, kan det nå bli 40 minutter ventetid. På andre samband i fylket blir redusert tilbud om natta.

I sum kuttes det 24 millioner neste år.

Slik har ferjeløftene fra valgåret 2021 endt opp i et stort paradoks. Ferjeopprørerne styrte unna takstsjokket de protesterte mot og fikk billigere ferjer, men får nå kutt i tilbudet og dyrere reiser for de med elbil.

Fylkeskommunen kan ikke bruke penger de ikke har. Den kan heller ikke bygge budsjett på tilfeldige «førjulsgaver». Når det skal kuttes, er det også fornuftig å skjerme utdanning og ungdommen.

Da er det ikke mulig å unngå at det smerter mer for andre.

En smule forutsigbarhet bør likevel også de ferjereisende kunne forvente. De gjorde ikke opprør for å bli stående og vente på ei ferje som ikke går.