Tallet på arbeidsledige i fylket fortsetter å falle. Det viser juli-tallene fra NAV.

Selv om denne feriemåneden tradisjonelt har hatt noe høyere ledighet en året for øvrig, ble det i juli kun registrert 2 149 person som helt ledige. Det utgjør 1,6 prosent av den samla arbeidsstyrken i fylket.

Spørsmålet er hvor lenge denne utviklingen med rekordlav ledighet vil holde seg.

Akkurat nå er utfordringen til både kommuner og næringsliv i fylket å skaffe seg nok arbeidskraft.

Men det er rikelig med mørke skyer i horisonten. De kan komme til å snu denne utviklingen ganske raskt.

At omtrent alle har en jobb å gå til er i utgangspunktet svært gode nyheter når vi samtidig vet vi er på full fart inn i en periode med økende priser og stigende rente.

Det gjør oss i større grad i stand til å håndtere de stadig voksende regningene som havner på bordet foran oss.

På den andre siden. Den nedkjølingen av økonomien som alle er enige om må til, har som pris at det skal bli flere, ikke færre, arbeidsledige.

Det dilemmaet kommer ikke regjeringen rundt.

Etterdønningen etter koronapandemien, krigen i Ukraina og mangel på arbeidskraft i en rekke sektorer er en giftig cocktail som sender lønningene i været, øker prisene og dermed også øker rentene.

Det er denne spiralene statsminister Jonas Gahr Støre har som oppgave å få oss ut av. Det kan mange komme til få å merke.

Første runde med kutt kommer i statsbudsjettet for neste år som regjeringen legger fram i starten av oktober. Her er det varslet store kutt særlig innen samferdsel og store offentlige byggeprosjekter.

Det er også gode grunner for å anta at det vil bli langt strammer økonomiske rammer for kommuner og fylker.

Samferdsels- og byggekuttene vil slå rett inn i bygg-og anleggssektoren. Kommuner og fylker er store kjøpere av varer og tjenester fra private bedrifter som vil merke at kommunene har fått mindre penger å rutte med.

Dette er kutt som vil vises direkte igjen i ordrebøkene til en lang rekke selskaper.

Det er også hensikten. Slik skal økonomien kjøles ned for å holde inflasjonen og renta i sjakk.

Det er mange gode grunner til å glede seg over de svært lave ledighetstallene vi har nå. De viser at norsk økonomi på rekordtid har hentet seg inn igjen etter to år med pandemi og ned stenginger.

Nå er vi på full fart inni en ny økonomiske virkelighet.

Den vil etter alt å dømme føre til at de rekordlave ledighetstallene vi ser nå, er noe det kan gå mange år før vi får oppleve igjen.