Kommuneøkonomi er noe de fleste ikke bryr seg om før den er dårlig. Da kommer kuttene i sjukeheimer og lærerårsverk sammen med økt eiendomsskatt og høyere gebyrer.

Nettopp derfor bør folk i Møre og Romsdal bry seg nå.

Ikke i noe annet fylke i landet står det like dårlig til. Når regjeringa i tillegg skal stramme inn, får ikke de som har stelt seg dårligst noen særbehandling.

Møre og Romsdal skiller seg klart negativt ut i en økonomisk oversikt som KS har laget. Mer enn halvparten av kommunene i fylket, 14 av 26, får karakteren «lite økonomisk handlingsrom».

Til sammenligning: Blant Vestlands 43 kommuner er bare seks i samme båt.

Svake driftsresultater, små fondsreserver og høy gjeld setter kommunene i denne knipa. Lite økonomisk handlingsrom betyr at kommunene er dårlig rustet til å møte dårligere tider – for eksempel i form av høyere gjeldsrenter eller kutt i statlige overføringer.

Terskelen for nye investeringer blir også høyere.

Hvorfor Møre og Romsdal skiller seg negativt ut, er det vanskelig å se noen god forklaring på. En årsak kan være at de har investert tungt i skoler, eldreinstitusjoner eller kultur.

At det er vanligere i andre deler av landet å skyve slike investeringer foran seg, er likevel lite sannsynlig.

En annen forklaring kan være at spredt bosetning og en aldrende befolkning gir et stort investeringsbehov og dyr drift. At dette skal slå hardere ut her enn i Vestland eller Nordland har imidlertid også formodningen mot seg.

Uansett forklaring varsler rødfargen i oversikten fra KS fare. Særlig for den nære framtida. Høyere rente og kutt i overføringene fra staten rammer de som har minst å gå på hardest.

Og dette er i vente nå.

Regjeringen må stramme inn pengebruken for å tøyle inflasjonen. Samtidig må den flytte mer penger til forsvaret, styrke beredskapen i helsesektoren og bruke mer på å takle energikrisa og konsekvensene av krigen i Ukraina og ettervirkninger etter koronakrisa.

Da blir det mindre på resten.

Kutt-signalene er tydelige. Nå må store investeringer i motorveger, fjordkryssinger og statlige «praktbygg» flytte bak i køa. Et annet sted det er lett å hente mye på å senke takten, er i overføringene til kommunene.

Noe som gjør dette enda enklere er at kommune-Norge samlet har fått bedre økonomi, større handlingsrom og en styrka buffer mot dårligere tider de siste årene.

Men det gjelder ikke for alle.

Svært mange av dem det ikke gjelder for befinner seg av en eller annen grunn i Møre og Romsdal.

Kutt-signalene er tydelige. Nå må store investeringer i motorveger, fjordkryssinger og statlige «praktbygg» flytte bak i køa. Et annet sted det er lett å hente mye på å senke takten, er i overføringene til kommunene.

Noe som gjør dette enda enklere er at kommune-Norge samlet har fått bedre økonomi, større handlingsrom og en styrka buffer mot dårligere tider de siste årene.

Men det gjelder ikke for alle.

Svært mange av dem det ikke gjelder for befinner seg av en eller annen grunn i Møre og Romsdal.