Støre-regjeringen utviser en uforståelig treghet mens strømkrisen herjer i det sørlige Norge.

Gjentatte forsikringer om at de følger situasjonen tett og utreder både det ene og det andre tiltaket gjør forståelig nok lite inntrykk.

Mens vannmagasinene i sør blir stadig tommere roper Ap og Sp ordførere fortvilt på handling fra regjeringen. Samtidig murres det stadig mer høylydt i fagbevegelsen.

Nå vil et flertall hasteinnkalle Stortinget for å fatte vedtak om at en forsterket strømstøtteordning skal tre i kraft allerede fra september.

Det er nesten ikke til å tro. Regjeringen ser altså ut til å la seg overkjøre fra Stortinget i det som for akkurat nå er den største og viktigste saken her i landet.

Nå kan det se ut som at noe skjer. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er ute i Dagbladet og lover at en forbedret strømstøtteordning er på veg. Men vil fortsatt ikke si når den kommer.

For oss ser det ut som at regjeringen langt på veg har mistet grepet på denne saken.

Når en krise oppstår forventer folk tydelig ledelse. Den har vært nesten sjokkerende fraværende fra regjeringens side, mens strømprisene har gått til himmels på Sør-Vestlandet og på Østlandet.

At regjeringen ikke slo alarm i sommer og stoppet nedtappingen av en rekke store vannmagasin på Sør-Vestlandet er ubegripelig.

Støre har gjentatte ganger vært ute og vist til behovet for nye utredninger for å kunne gjøre beslutninger basert på et solid kunnskapsgrunnlag.

Vårt strømsystem er et komplisert og finstemt system for produksjon av strøm, distribusjon, eksport og import der markedet til sjuende og sist bestemmer prisen. Grunnleggende endringer i dette er det gode grunner for å utrede nøye før en fatter inngripende beslutninger.

Men en kompensasjonsordning til vanlige husholdninger har vi allerede. En ordning som fikk mye berettiget skryt da den ble lansert.

At regjeringen til nå ikke har evnet kaste seg rundt og utvidet og forbedre denne ordningen etter den prisgaloppen vi har sett på Sør-Vestlandet denne sommeren, er ikke til å forstå.

Men nå holder det ikke bare å komme opp med en strømstøtteordning for husholdningene. Det må etter alt å dømme på plass også en ordning for næringslivet.

Svært høye strømpriser ser dessverre ut til å kunne komme til å vare lenge. Da kan vi ikke risikere at en lang rekke levedyktige bedrifter bukker under.

Innføringa av strømstøtte til næringslivet er mer komplisert og krever grundige utredninger. Men også her er det mulig å se for seg mer ulike former for akutt krisehjelp mot de strømregningene som vil komme utover høsten og vinteren.

Men det fordrer handlekraft fra regjeringen. Det har vi dessverre ikke sett mye til så langt.