Jakta på studiepoeng kan bli mindre viktig i kampen om opptak på de mest populære studiene. Karakterene fra videregående skole skal telle mer.

Samtidig kan det bli vanskeligere å ta opp igjen fag.

Målet er at flere skal komme raskere i gang med studier. I dag bruker mange flere år på å få nok poeng til å komme inn på studier med kunstig høye opptakskrav.

Det taper både den enkelte og samfunnet på.

Opptaksutvalget ble nedsatt i fjor og la fram sine anbefalinger torsdag. Jobben deres har vært rydde opp i et villniss av ordninger, og anbefale noe som er enklere, mer rettferdig og hindrer sløsing med den enkeltes tid og samfunnets ressurser.

Det er ikke tvil om at dette er nødvendig.

Opptakssystemet vi har i dag, har gitt en inflasjon i opptakspoeng ved enkelte studier. Poenggrensen for å komme inn ved prestisjestudiene har økt, men det har ikke hevet kvaliteten på de nye studentene tilsvarende.

At en søker blir ett år eldre, eller tar opp igjen eksamen i matte gir oss ikke en bedre legestudent. Det er derfor grunn til å innføre «inflasjonsdempende» tiltak som bremser denne poeng-galoppen.

Studiepoeng som tidligere har blitt innført for å tjene andre hensyn enn å gi bedre studiekompetanse, bør også vurderes kritisk. Ekstrapoeng for å fullføre førstegangstjenesten er ett eksempel.

De ble ikke innført for at ingen skulle tape på å ta et år i militæret, ikke fordi militærtjenesten var kompetansegivende.

Dagens system er heller ikke rettferdig. Mange bruker store ressurser på å forbedre karakterene sine om de ikke kommer inn på på første forsøk. Det gir en klar fordel til de som har foreldre som har råd til å støtte dem økonomisk.

Slik blir det lettere for de ressurssterke å komme inn på drømmestudiet og få drømmeyrket.

Uten at dette betyr at det er de best egna som kommer inn på studiet – eller ut i arbeidslivet for den saks skyld.

Det er mange gode argumenter for å legge mer vekt på karakterer oppnådd på normert tid. Vi må likevel ikke helt fjerne den enkelte elevs muligheter til å ta opp igjen fag. I alle fall ikke på en slik måte at det utelukker muligheten for å rette opp feiltrinn under videregående skole.

Noen opplever at motivasjonen svikter. Andre kan ha hendelser i livet eller helseutfordringer som gjør at skolearbeidet kommer i andre rekke en periode. Det bør ikke stenge dørene for dem for all framtid.

Alle kan gjøre feil. Alle kan bli offer for utfordringer.

Men alle fortjener en ny sjanse.