I dag, lørdag 3. april, er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Historiker Karsten Alnæs har karakterisert Hauge som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie, og flere har understreket hans betydning for utviklingen av det norske samfunnet. Hauge var pioner for ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, likestilling og ikke minst entreprenørskap. Likevel er han et ukjent navn for mange som vokser opp i dag.

Hauge kom fra ei fattig bondefamilie, og var opptatt av å hjelpe andre til å finne en veg ut av fattigdom og nød. Han mente det var en kristenplikt å bedre folks levekår. Hauge og hans nettverk var involvert i etableringen av rundt 150 virksomheter i Norge, og skapte flere tusen arbeidsplasser. Vi finner fortsatt spor av virksomheten hans her på Sunnmøre. Både Devoldfabrikken og Ekornes-fabrikken ble startet av personer med tilknytning til haugianisme.

Likeverdstanken var sentral i Hauges forkynnelse og praksis. Han la vekt på at alle mennesker er likeverdige i Guds øyne, og utnevnte både kvinner og menn som ledere og forkynnere. Dette var revolusjonerende den gangen, i et samfunn med store klasseskiller, forsamlingsforbud og streng sensur. Han kritiserte prester og andre myndighetspersoner for å misbruke sin makt, og oppmuntret folk til lese Bibelen selv. For denne virksomheten ble han fengslet flere ganger.

Hauge startet en kristen folkebevegelse som førte til at mange lærte seg å lese, ble selvstendige og fikk seg arbeid. Gudsfrykt med nøysomhet var nøkkelord. Mange haugianere var med i den grunnlovsgivende forsamlinga på Eidsvoll i 1814, og fikk stor betydning for utviklinga av demokratiet.

«Hele mitt liv har jeg uten å vite det tråkket i Hans Nielsen Hauges fotspor», skriver Rødt-politiker og forfatter Mímir Kristjánsson i et innlegg i Vårt Land. Han forteller at det var ingen som snakket om haugianere i det sosialistiske ungdomspartiet Rød Ungdom. Kristendom var fy, og bedehuskristendom var fy-fy. Nå ser han at Hauge og hans venner har satt dype spor i norsk historie gjennom å vise småkårsfolk nytten av å organisere seg.

Hauges betydning for norsk politikk, samfunnsliv og økonomisk utvikling er kort sagt svært stor. 250 årsjubileet er en fin anledning til å løfte ham fram i offentligheten. Hans Nielsen Hauges liv og virke bør bli pensum for alle som skal lære om Norges historie.