Stadig flere barn og unge trenger hjelp for psykiske lidelser. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer i økende grad om stress, press og psykiske plager. Det er viktig å finne årsakene, for å kunne sette inn forebyggende tiltak så tidlig som mulig. I dag har vi få svar.

I 2018 gjennomførte norske forskere en studie av kortisolnivået hos små barn i barnehagen, ifølge forskning.no. Kortisol er et hormon som finnes naturlig i kroppen, og som stiger under stress. Målingene viste at kortisolnivået hos ett- og toåringene økte utover dagen i barnehagen, mens de sank på dager barna var hjemme. Det ble også påvist at stresshormonet økte mest hos barn som tilbrakte åtte timer eller mer per dag i barnehagen. I fjor sommer kom en ny norsk studie hvor forskere fikk bekreftet at de minste i barnehagen har et høgt nivå av stresshormonet kortisol. En europeisk undersøkelse fant samme tendens, og viste at nivåene var aller høgest hos de aller minste barna, de under 14 måneder.

Turid Berg-Nielsen, professor ved NTNU og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern, sier til forskning.no at barn under to år er på sitt mest sårbare og tåler stress dårlig, fordi hjernen er under utvikling. Ettåringen har nettopp etablert tilknytning til sine foreldre, og denne tilknytningen er helt grunnleggende for evnen til følelsesmessige og sosiale funksjoner – resten av livet. For de aller minste barna, kan det derfor være en stor påkjenning å være borte fra sine nærmeste åtte timer hver dag, før de forstår hvorfor.

Spørsmålet er hva vi gjør med denne kunnskapen. Over 85 prosent av alle ettåringer i Norge går nå i barnehage, og hele samfunnet er innrettet på at slik skal det være. Noen forskere mener det er uforsvarlig å la ettåringene ha lange dager i barnehagen, mens andre mener det ikke er noen fare, så lenge de har en trygg plass å komme hjem til. Det var tendenser til debatt da forskningsresultatene ble presentert, men så ble det helt stille.

Mange viktige spørsmål trenger et svar. Har kvaliteten i barnehagetilbudet økt i takt med utbyggingen? Er bemanning og gruppestørrelse forsvarlig med tanke på de minste barnas behov, og er tilvenningsperioden lang nok? Kan økende psykiske helseplager blant unge, og manglende evne til å danne nære relasjoner, ha sammenheng med høgt stressnivå de første leveåra? Regjeringa skal legge fram ny folkehelsemelding neste vår, og da bør dette være sentrale problemstillinger.