Årevis med planarbeid fra Staten vegvesen har resultert i fem kilometer byggeklar veg mellom Vestnes og Bjorli. Det er ikke godt nok. Nå skal nye Veier overta prosjektet.

De lover at bygging av E136 har høy prioritet.

Da forventer vi at det raskt gir seg utslag i at en kommer i gang med bygging av ny veg, og at det ikke ender i nye år med nærmest endeløst planarbeid.

Det som nå hindrer at en får på plass en helt nødvendig opprustning er at en har kommet kort i planleggingen. Mens den teknisk kompliserte og svært kostbare strekningen på E39 mellom Molde og Ørskogfjellet nå er mer eller mindre byggeklar, sitter en med fem kilometer krabbefelt øverst i Romsdalen som eneste byggeklare prosjekt på eksportvegen.

Begge prosjektene er det fram til nå Staten vegvesen som har hatt ansvar for.

Hva som er årsaken til at det er blitt slik, er uklart og uforståelig.

I et møte mellom Nye Veier og en rekker kommuner, fylkeskommunen og flere organisasjoner, fastslo Nye Veier fredag ettermiddag at penger ikke er deres største hinder for å komme i gang.

Problemet er mangel på vedtatte, helhetlige planer.

For strekningen Flatmark – Monge – Marstein har Statens vegvesen utarbeidet planforslag som er oversendt Rauma kommune for politisk behandling. For Veblungsnes er planarbeidet startet, og ulike alternativ utredet, men arbeidet stoppet da det ble bestemt at Nye Veier skulle overta.

Så er det fem kilometer med krabbefelt på strekningen Stuguflåten – Raudstøl som har vedtatte planer og som kan startes opp.

Utover dette finnes det ingen planer for utbedringer av vegen fra Vestnes til Bjorli. Den mye omtalte Hjelvik-tunnelen ved Vågstranda er så langt ikke engang på planstadiet.

Nå skal Nye Veier starte sin egen gjennomgang av alle forslagene til løsninger som Statens vegvesen har utarbeidet.

Når det er gjort skal de lage sine egne planer som så må vedtas av kommunene.

Rauma-ordfører Yvonne Wold (SV) lovte på møtet at det skulle ikke stå på dem for å få en så rask planprosess som mulig. Det vil være viktig bidrag for å komme i gang med bygging.

Det er styret i Nye Veier som prioriterer hvilke prosjekter som selskapet skal igangsette. De har prioriteringsmøte to ganger i året.

Vi frykter at brukerne av E136 må stålsette seg for mange nye vintre med utforkjøringer, trafikkaos og stengt veg opp Romsdalen.

Både på strekningen Flatmark – Marstein og ved Veblungsnes er det krevende og dels smertefull valg som må tas for å få realisert ny veg.

Så er det opp til Nye Veier å bevise at vi tok feil.