Storbynettverket i KS går nå ut med kraftig kritikk av regjeringens forsøk på å splitte opp Kristiansand kommune mot kommunestyrets vilje.

Nettverket består blant annet av ordførerne i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Samtlige kommer fra Arbeiderpartiet.

Beskjeden er at dette er en uakseptabel overkjøring fra regjeringens siden. Vi oppfordrer Jonas til å lytte til demokratiske folkevalgte organ, og å respektere det bystyret i Kristiansand har vedtatt, sier mangeårig Ap-ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

At Ap-topper som byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og Rita Ottervik går ut mot regjeringen på denne måten, er noen av det siste en presset Jonas Gahr Støre trenger.

Vi tror også at Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund kjenner seg igjen, og gjerne hadde sluttet seg til uttalelsene som kommer fra storbynettverket. Haram kommune er som kjent den eneste kommunereverseringen regjeringen har lyktes med å gjennomføre.

Det var sist uke kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ga beskjed om at dersom Kristiansand kommune ikke vil gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand, så ville staten gjennomføre avstemningen. Den skal skje samtidig med kommunevalget neste år.

De to kommunene ble slått sammen med Kristiansand i 2020. I desember i fjor sa et flertall i Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning.

Spesielt i gamle Søgne har motstanden mot sammenslåingen vært stor også i tiden etter at sammenslåingen var gjennomført.

Det som nå skjer på Sørlandet rammer Arbeiderpartiet, mens det er Senterpartiet som ønsker disse to folkeavstemningene. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er den som har drevet fram saken.

At storbyene nå reagerer kraftig på det som skjer er neppe noe stort problem for Senterpartiet. Tvert imot lever de etter alt dømme godt med denne kritikken fra Ap-toppene i de største byene her i landet.

Det er langt verre for Arbeiderpartiet. Oppslutningen i byer som Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim er helt avgjørende for hvordan det går med partiet under lokalvalget neste år.

Kristiansand, Stavanger, Bergen og Ålesund er byer der Høyre tradisjonelt står sterkt, men hvor Ap klarte kapre makten etter siste kommunevalg. Ryker makten for Ap i disse byene etter valget, vil det være et betydelig nederlag for Støre.

Denne saken er godt egnet til å forsure stemningen i regjeringen. Det er mektige krefter i Ap som nå reagerer på det som skjer.

Dersom en i Arbeiderpartiet blir sittende igjen med en følelse av at Senterpartiet kjører fram symbolsaker som har til hensikt å ramme partiet fram mot lokalvalget neste år, tror vi mange i Ap vil begynne stille spørsmål om dette regjeringssamarbeidet er liv laga.