I snart ett år har kollegaer ved Ålesund sjukehus jaktet på hverandres gode løsninger og eksempler. Det er et eksempel flere bør følge.

Det er nok av de som jakter på feilene.

Å sette jakten på de gode eksemplene i system bidrar til kulturbygging, innovasjon, nytenking, kreativitet — og gi flere gode løsninger. Jakter vi på feil, finner vi feil.

Flere avdelinger ved Ålesund sjukehus sluttet seg i mai i fjor til prosjektet #Råbra, et prosjekt som er utvikla ved Universitetssjukehuset Nord-Norge. Det består i et skriftlig meldesystem som løfter fram det positive.

Nå i januar har dette blitt knyttet til det elektroniske avvikssystemet ved sjukehuset.

Slik legger systemet til rette å lære av den gode jobben og de smarte løsningene, like gjerne som når alt ikke går som det burde. Avvik og deling av #Råbra-eksemplene blir behandlet i samme forum.

Helsepersonell jobber under et stort ansvar, med mange arbeidsoppgaver og tidvis under sterkt press. Feil kan skje, her som i andre yrker. Årsakene kan være systemsvikt, individuelle feil eller altfor høyt arbeidspress.

Naturligvis må helsevesenet ha systemer for å fange opp slike, både av hensyn til pasientene og for at man kan jobbe systematisk med å redusere risiko.

Ensidig fokus på dette kan imidlertid også ha andre, helt utilsikta konsekvenser.

Flere undersøkelser viser at dette sliter på mange. En undersøkelse fagbladet Sykepleien gjorde før koronapandemien, fortalte at tre av ti sjukepleiere ukentlig kjenner på frykt for å gjøre alvorlige feil.

Pasienter kan bli skadet eller autorisasjon stå i fare.

På grunn av alvoret er det en risiko for at oppmerksomheten på avvik og feil blir svært stor i en organisasjon. I verste fall kan dette føre til at alt det positive som skjer på en arbeidsplass i form av nyskaping og godt arbeid kommer i skyggen.

Her er ikke helsevesenet unikt.

Nå er det selvsagt heller ikke unikt i arbeidslivet at gode eksempler løftes fram, men mange steder kan det få et skippertakspreg. En hederlig omtale ved julebordet, en pris eller en utmerkelse er ikke det samme som å gjøre dette til en naturlig del av den daglige drifta.

Kulturbygging er en langsiktig og omstendelig jobb.

Gevinsten kan være både en styrking av arbeidsmiljøet, innovasjon og bedre prestasjoner og tjenester. Her går ansatte ved Ålesund sjukehus med prosjektet #Råbra foran med et godt eksempel. Helse Møre og Romsdal fortjener også en blomst ved at dette er tatt inn i driften som en del av avvikssystemet.