Kreml er på panikkens rand i Ukraina. Krigen har ikke gått Vladimir Putins veg. Etter sju måneder med kamphandlinger er han i ferd med å komme under sterkt press.

Nå stod valget mellom å ta et steg tilbake eller å doble innsatsen.

Putin er en farlig mann. Han valgte det siste.

Mobiliseringen av 300.000 reservister vil ikke snu krigen til Russlands fordel på kort sikt, men kan forlenge den. Det vil kreve mer vestlig støtte til Ukraina.

Når Kreml sier at alt går etter planen med den såkalte «militære spesialoperasjonen» i Ukraina, kan de ikke tro på det sjøl. Verre er det at flere og flere russere også gjennomskuer bløffen.

En ting er de modige motstemmene mot krigen. De er få.

For Putin er det et mye større problem at han presses hardt fra sitt nasjonalistiske bakland. De kritiserer den militære ledelsen for manglende suksess på slagmarken, men dette er også en kritikk som indirekte treffer Putin.

Internasjonalt sliter Putin også mer i motbakke. Han har foreløpig ikke klart å splitte Vesten. På forrige ukes toppmøte i Samarkand måtte han også overraskende innrømme forståelse for Kinas bekymringer.

Indias statsminister Narendra Modi serverte kritikk fra åpen scene, og Tyrkias Recep Erdogan krevde under FNs hovedforsamling at Russland må gi okkuperte områder tilbake til Ukraina.

Russland er særlig avhengig av å ha Kina «i ryggen», men der er han økonomisk lilleputt, ikke større enn en av landets mer velstående provinser. Kinesisk kjølighet tåler han derfor ikke.

Putin har presentert en hel pakke som skal få han ut av klemma. I tillegg til mobilisering av reservister og en opptrapping av våpenproduksjonen, kommer et hastevedtak av lover som skal sikre mobiliseringen.

Folkeavstemningene i de okkuperte områdene er også en eskalering av konflikten. Ved å ulovlig innlemme disse områdene i Russland kan Putin hevde at angrep her er angrep på Russland.

Sammen med den hittil tydeligste trusselen om bruk av atomvåpen for å forsvare russisk territorium, er dette ment å avskrekke både Ukrainia og Vesten.

Støtten til Ukraina må trappes opp, både økonomisk og militært

Putin har overvurdert egen styrke. Han har undervurdert Ukrainas styrke Vestens samhold. Når Putin nå trapper opp krigen, er det all grunn til å ta det svært alvorlig. Vi må være forberedt på at denne krigen kan bli langvarig, men vi skal ikke la oss skremme.

Det var Russland som avfyrte det første skuddet. Vi må sørge for at Ukraina fortsatt kan svare. Støtten til Ukraina må trappes opp, både økonomisk og militært. For Vesten er det et lite offer målt mot hva som er i spill.