Første del av Nordøyvegen er snart klar for åpning. 18 desember åpnes vegen fra Skjelten til Lepsøya og Haramsøya. De som har sett Sunnmørspostens videoreportasje av den første turen gjennom hele anlegget, har fått oppleve ingeniørkunst og vegbygging på øverste hylle.

Med en totalpris på 5,6 milliarder kroner er dette det største vegprosjektet i Møre og Romsdal fylkeskommunes regi noen gang. Skanska har omtalt det som Norges mest spektakulære vegprosjekt.

Med tre undersjøiske tunneler, tre bruer og en stor demning før nedkjøringen i Haramsfjordtunnelen, har det vært nok av steder hvor en kunne pådra seg både forsinkelser og budsjettoverskridelser. At vegprosjektet strekker seg over ikke mindre enn fem øyer har gjort utbyggingen til en stor logistikkoperasjon med de utfordringene det medfører.

Gitt disse forutsetningen er det imponerende at Nordøyvegen, ut fra den informasjonen vi sitter med i dag, ligger an til å bli ferdigstilt både innenfor vedtatt budsjett og til avtalt tid. Dersom det er konklusjonen også når hele vegen åpner 27 august neste år, er det åpenbart at det er blitt gjort mye godt arbeid både fra hovedentreprenøren Skanska og fra prosjektledelsen i fylkeskommunen.

Byggingen av Nordøyvegen utviklet seg i årene fram mot det endelige vedtaket i fylkestinget til et omstridt prosjekt. En kostnadsøkning på hovedanbudet på en milliard kroner var svært nær å stoppe hele utbyggingen. Det var sitrende spenning i salen da fylkestinget i desember 2018 vedtok Nordøyvegen med 26 mot 21 stemmer.

Mange fryktet gigantutbyggingen kunne gi fylket store økonomiske utfordringer i årene som kom. Så langt har det gått bedre enn mange fryktet. At vi fortsatt har svært lav rente, og at prosjektet kommer i mål innenfor de vedtatte økonomiske rammene, bidrar til det.

Samtidig er det ikke til å stikke under stol at prosjektet fører til at fylket pådrar seg en svært høy lånegjeld, noe som i sin tur gjør at en rekke andre investeringer må settes på vent i årene som kommer.

Byggingen har vært viktig for en lang rekke lokale bedrifter. I snitt har rundt 500 personer, mange av dem fra vår region, vært sysselsatt på anlegget, og 160 underentreprenører hatt vært engasjert i byggeprosessen. Slik har Nordøyvegen gitt viktige oppdrag til bygg- og anleggssektoren i fylket.

18. desember begynner en ny tidsregning på Nordøyane når brua over Lepsøyrevet og den undersjøiske tunnelen til Haramsøya åpner for trafikk. Et drøyt halvår senere kan folk fritt bevege seg fra Lepsøya i sør til Finnøya i nord.

Så får vi håpe at det store økonomiske løftet som fylket her tar også fører til at folketallsnedgangen stopper opp, og at fastlandsforbindelsen gir optimisme og tilflytting til Nordøyane.