Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og KrF har mottatt 250.000 kroner hver fra en forening som kaller seg Aksjonsgruppe for borgerlig valgseier. Hvem som har gitt penger til aksjonsgruppen vil de ikke opplyse om.

Etter at saken ble offentlig kjent valgte Høyre, Venstre og KrF å betale pengene tilbake. Det nekter Frp å gjøre. Det er uklokt.

Åpenhet rundt hvem som støtter de ulike partiene med penger er en svært viktig sikkerhetsventil som skal hindre at sterke grupper i det skjulte kjøper seg politisk makt og innflytelse.

Generalsekretær Finn Egil Holm sier til VG at basert på hva Frp er kjent med, er det ingenting som tilsier at pengene burde tilbakebetales. Det er godt mulig det er riktig. For alt vi vet trenger det ikke være uheldige bindinger tilknyttet disse pengene i det hele tatt. Men problemet er at det kan vi ikke vite, så lenge de som er økonomiske bidragsytere inn i denne foreningen forblir hemmelige.

Da hjelper det ikke at Holm sier at han har vært i direkte kontakt med dem, og de har forsikret han om at pengene er gitt i tråd med partilovens paragraf 17. Dette er informasjon ingen kan kontrollere.

Valgloven har som et grunnleggende prinsipp at det skal være åpenhet om hvem som gir pengegaver til partiene. Da kan en ikke konstruere en forening som brukes til å holde giverne anonyme. Det er en form for omgåelse av loven som alle parti burde holde seg for gode til å være med på.

Noe som heldigvis også ser ut til å være tilfelle, med unntak av Fremskrittspartiet.

Dette får også støtte fra professor i rettsvitenskap, og leder av Partilovnemda, Eivind Smith, som påpeker at pengegaver der giveren ikke er kjent, er i strid med intensjonene i valgloven.

I stedet velger Frp å gå til angrep på støtten Arbeiderpartiet får fra LO. I denne sammenhengen er det skivebom. Støtten fra LO og de ulike fagforbundene til Ap og andre parti på venstresiden skjer i full åpenhet. En kan være enig eller uenig i det, men hele poenget er at det kan en diskutere i åpenhet og velgerne får selv gjøre seg opp en mening om det.

Det er ikke tilfelle med pengene som kommer fra denne aksjonsgruppen.

Etter vårt syn er det forunderlig at et parti som sier de er til for folk flest ikke ser det prinsipielt problematiske i dette. Så lenge aksjonsgruppen nekter å oppgi hvem giverne av pengene er burde Frp gjort som de andre partiene og betalt pengene tilbake.