Små distriktskommuner har store problemer med å løse lovpålagte oppgaver innen områder som kommunal planlegging, rus og psykiatri.

Det fastslår et nytt ekspertutvalg som har vurdert det såkalte generalistkommuneprinsippet. Altså et prinsipp om at alle kommuner uavhengig av størrelse, hvor mange innbyggere de har og hvor i landet de ligger, har det samme ansvaret for å gjennomføre lovfestede oppgaver.

Resultatene fra undersøkelsen er nedslående for de minste kommunene.

Konklusjonene fra ekspertutvalget er tydelig.

Kommuner med mer enn 20.000 innbyggere klarer i langt større grad å gjennomføre de lovpålagte oppgavene enn hva kommuner med under 5000 innbyggere gjør.

Utredningen viser at det er særlig innen juridisk kompetanse og plankompetanse at de mindre kommunene har problemer. Dette blir også bekreftet fra statsforvalterne.

Tross Solberg-regjeringens kommune reform har fortsatt halvparten av landets kommuner færre en 5000 innbyggere. Disse til sammen 174 kommunene har kun drøye sju prosent av landets innbyggere.

Sju av 10 nordmenn bor i kommuner med over 20.000 innbyggere.

Men at innbyggertallet i de små kommunene utgjør en liten del av det totale folketallet her til lands, endrer ikke det faktum at også folk som bor i de små kommunene har krav på de samme kommunale tjenestene som alle andre.

Men det er det mange av innbyggerne i små distriktskommuner som ikke får i dag.

Store kommuner og kommuner som ligger sentralt, oppfyller i større grad lovkravene enn kommuner som er mindre og ligger mindre sentralt, skriver utvalget.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) tok imot rapporten og slo raskt fast at det for hans del ikke var aktuelt å med noen tvangssammenslåinger av mindre kommuner.

At Gjelsvik mener det er ingen stor overraskelse. Senterpartiet sitter med ordføreren i en lang rekke av kommunene med mindre enn 5.000 innbyggere.

Men om Senterpartiet velger å lukke øynene for disse problemene, vil de ikke forsvinne av den grunn.

Framskrivingene til SSB anslår at befolkningsnedgangen vil fortsette i om lag 40 prosent av kommunene her i landet. Dette er omtrent uten unntak i kommuner med under 5.000 innbyggere.

Det er svært alvorlig at en rekke innbyggere i små kommuner ikke får tilgang til sine lovfesta rettigheter innen blant annet rus og psykiatri.

Det er faktum også denne regjeringen må forholde seg til.

Som utvalget peker på kan det til slutt stå mellom at en enten lager større kommuner eller at små kommunene blir ribbet for oppgaver som så blir utført av store kommuner i samme region.

Det siste er ikke akkurat en seier for det kommunale selvstyret.