LO fikk ikke oppfylt drømmen om en rød-grønn flertallsregjering etter valget i fjor. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er heller ikke fornøyd med dialogen med Støres mannskap.

For samfunnsdebatten i et levende demokrati er det like greit.

Jo mer av den som foregår i åpent landskap, jo bedre er det.

I sin tale ved åpningen av den 35. ordinære LO-kongressen mandag kom Følsvik med en klar melding til SV. LO har lenge arbeidet for en rød-grønn flertallsregjering, men måtte skuffet se at SV droppet ut av sonderingene.

Nå ønsker Følsvik at det blir gjort et nytt forsøk.

«Et rungende rop om en rødere og grønnere politikk» har ikke fått et så tydelig svar som Følsvik ønsker. Med en mindretallsregjering mener hun det blir vanskeligere å se regjeringens retning.

I løpet av regjeringens først halvår har LO også flere ganger kritisert regjeringen høylydt i saker som lønnsstøtte, feriepenger til korona-permitterte og utsettelsen av Ocean Space Center.

Utblåsningen i pendlerboligsaken til Hadia Tajik er den mest tydelige.

LO-kritikken gjorde at Tajiks dager som statsråd og Ap-nestleder var talte. Normalt kunne dette vært en sak som ville vært gjort opp på bakrommet.

Når Følsvik, Fagforbund-leder Mette Nord og Fellesforbundets Jørn Eggum tok dette rett før et sentralstyremøte, sier det sitt. Følsvik sier til Dagbladet at hun gjerne skulle ha sluppet slike utspill for å bli hørt.

Nå vil hun ha bedre dialog.

Akkurat det sier sier også sitt. Følsvik, Nord og Eggum sitter alle i Aps sentralstyre, og ledelsen i LO og Ap møtes annenhver uke i den såkalte «Samarbeidskomiteen».

Åpne linjer og bakrom er det altså ingen mangel på.

En god dialog mellom regjering og fagbevegelse er et gode, uansett regjering. En regjering må lytte til innspill fra alle relevante parter i arbeidslivet og samfunnet.

Dialog er likevel ikke det samme som lydighet.

Dialog er ikke samrøre.

En åpen debatt og åpne maktforhold gir rom for flere å melde seg som deltakere, flere blir hørt, motforestillinger kommer fram og flere sider av en sak blir belyst.

Derfor er det et sunnhetstegn at LO må bruke utestemme for å bli hørt, også med Ap i regjering.

Så er det selvsagt lov å ønske seg bedre innflytelse. Det er også lov å ønske seg en flertallsregjering, selv om Sp ikke deler det ønsket.

Det er heller ikke sikkert at det ville blitt bedre beslutninger av at regjeringen kunne avgjort flere saker bak lukka dører i stedet for i Stortinget.

Åpen debatt er et gode for samfunnet.