Jeg ønsker å gi et tilsvar til ytringen ved Kari Kjønaas Kjos: «dere har blitt gitt en mulighet, grip den!» som sto på trykk i Sunnmørsposten 22. desember.

I sitt innlegg kritiserer hun Legeforeningens definisjon av hva et sjukehus er, og mener dette er en nedsnakking av alle sjukehus som i dag ikke har akuttkirurgi, men likevel leverer helsetjenester av høy kvalitet. Jeg er helt enig i at det finnes flere slike sjukehus i Norge som gjør planlagte inngrep som både er komplekse og høyteknologiske, og de mest kjente er vel Lovisenberg Diakonale Sykehus (Oslo), Martina Hansens Hospital (Bærum) og Kysthospitalet Hagavik (Bergen). Felles for alle disse sjukehusa er at de ligger rett i nærheten av store akuttsykehus og universitetsklinikker, og det således ikke eksisterer noe behov for akuttkirurgisk beredskap der.

Grunnen til våre kraftige protester mot forslaget om fjerning av akuttkirurgisk beredskap ved fem lokalsykehus, er nettopp fordi det vil fjerne nærheten til akuttkirurgisk kompetanse for innbyggerne som sogner til disse sjukehusa. Vi ønsker derfor kun å beholde det samme tilbudet til befolkningen i fremtiden som vi allerede leverer i dag. Basert både på antall behandlinger og pasienttilfredshet burde dette ikke være et urimelig krav. Når det gjelder rekrutteringen til Volda sjukehus, så verken er eller vil dette bli et problem i fremtiden.

Forslag om nedleggelse av akuttkirurgisk beredskap har aldri blitt foreslått av lokalsykehusene selv, det har blitt fremmet av andre aktører i helseforetakene, og nå gjennom den nasjonale Helse- og sykehusplanen. Stramme økonomiske rammer, og gjentatte underskudd har tidligere medført at dette har vært nødvendig å vurdere av Helseforetakene, mens regjeringen nå avfeier økonomiske incitamenter, og bruker en annen argumentasjon, nemlig kompetanse og rekruttering. Samtidig sier de at dette må avgjøres lokalt.

Det var uklokt å navngi fem lokalsykehus i nasjonal Helse- og sykehusplan, dersom dere nå mener at dette skal avgjøres lokalt. Regjeringen har med dette lagt premissene for hva de ønsker skal besluttes lokalt, og således truet lokalsykehusene, og lagt grunnlaget for lokale konflikter på en måte som vi aldri før har sett maken til.

Jeg foreslår at regjeringen reviderer nasjonal Helse- og sykehusplan før den skal vedtas hvor dere lar være å nevne spesifikke lokalsykehus, men heller legger til grunn at det skal utarbeides lokale utviklingsplaner for fremtiden i alle helseforetakene og at helsetilbudet skal formes etter disse.

God jul og godt nytt år.

ERIK OSTNES

Overlege, Volda sjukehus