Etter en lang valgkamp der fraser som «nært folk», «hele Norge vi er så glad i» og «vanlige folks tur» spant ut av kontroll, ser vi nå at dette var totalt innholdsløst. I tillegg har regjeringens retorikk tatt en mer aggressiv og polariserende vending.

At regjeringen, med Senterpartiet i spissen, nylig valgte å flytte Eksportrådet fra Ålesund til Oslo, beviser hvor innholdsløse politiske valgkampløfter kan være. Men jeg skal la det ligge. Nå velger landets justisminister å gå til angrep på det hun, nærmest med forakt, kaller «ekspertene» og «fagmiljøer i Oslo» i debatten om domstolsreformen.

«Det er et sterkt behov i Norge for å lytte mer til vanlige folk, og mindre til ekspertene [ …] En god del sterke fagmiljøer har en ledelse i Oslo, og vi kan ikke bare lytte til dem.», uttaler hun til VG. Dette er alvorlig, og viser en forakt mot kunnskap og fakta.

Hvis det er så viktig å se bort fra det Oslo-baserte ekspertveldet i form av Riksadvokaten, Barneombudet, Høyesterett og Juristforbundet, så er det ganske mange flere som også advarer mot å reversere domstolsreformen. For det første har vi Domstolsadministrasjonen som er lokalisert i Trondheim. Vi har også Stine Sofies stiftelse som ligger på Sørlandet. I justisministerens eget hjemfylke Innlandet, har en samlet tingrett inkludert dommere, tillitsvalgte og ansatte, uttalt at det de nå frykter er hva slags domstol vi får dersom vi går tilbake til det som var før.

Til og med Senterparti-styrte Alvdal kommune i gamle Hedmark har vedtatt å beholde dagens struktur. Hvis ikke justisministeren vil lytte til Høyesterett, så finnes det altså instanser i hennes eget hjemfylke som i aller høyeste grad oppfyller kravene om «vanlige folk» og «utenfor Oslo».

Domstolene i Norge skal sikre folk rettssikkerhet. Det er ikke en institusjon som bør være gjenstand for en politisk lekegrind.

Domstolsreformen har styrket rettssikkerheten uten å sentralisere en eneste domstol. Forskjellen er at vi har færre domstolsledere, mer faglig påfyll for dommere og et mer fleksibelt system for fordeling av sakene mellom domstoler i samme rettskrets. Mindre distriktsdomstoler har fått mer å gjøre, og saksbehandlingen går raskere. Dette er fakta som justisministeren på arrogant vis overser.

Rettsvesenet er og blir et område der fagfolkene må ha en hånd på rattet. Senterpartiet har nådd det absolutte bunnpunkt når de snur ryggen til en samlet ekspertise.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!