Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen. Det betyr også at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen.

For elever på ungdomsskolen og på videregående betyr dette blant annet at det fra høsten av ikke lenger vil være mulig å bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

I videregående skole fungerer det slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget. Vi vet at fraværsgrensa har bidratt til at elevene er mer på skolen, men vi ser også at fraværsreglene slik de er i dag, har sine utfordringer.

Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at vi trenger et tydelig og klart nasjonalt regelverk om fravær, samtidig er det rom for å forbedre dagens fraværsreglement, og det vil før sommeren bli sendt et oppdrag om dette til Utdanningsdirektoratet.

Vi vil se på hvordan regelverket kan forbedres til det beste for elevene og for skolene slik at det bidrar til mer tilstedeværelse og økt gjennomføring i videregående opplæring. Regelverket skal oppleves rettferdig for elevene, og vi tar nå en gjennomgang på om regelverket er for komplisert og byråkratisk.